Create your free CV! Get a ready-made CV for free by completing 80% of your career profile.  Complete your profile
Get qualified and ranked candidates, quickly, with the new and improved Best Match! Learn More #ANewWayToMatch
Three Eagles Gems and Jewellery
Size:
51-100
Type:
Direct Employer
Industry:
Retail, Fashion & FMCG
Website:
n/a

Three Eagles Gems and Jewellery

No matches found.

Stay Updated Join our newsletter and get the latest job listings and career insights delivered straight to your inbox.

About Three Eagles Gems and Jewellery

သိမ်းငှက်သုံးကောင် စိန်ရွှေရတနာဆိုင်သည် 1998 မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ်ကျော် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်မှု့ နှင့် စေတနာကို အရင်းခံကာ ရတနာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရောင်းချ ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

ဝယ်ယူသူများ မိတ်ဖက်များအားအကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု့များပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရန် အစဥ်အမြဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများကိုလည်း လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။

Website
'n/a'
Industry
Retail, Fashion & FMCG
Company Size
51-100
Head Quarters
Yangon
Type
Direct Employer
Founded
1998
Follow on

Share this page