Welcome to the new and improved MyJobs. Signup, Login and Find Your Dream Job! If you already have an account please   reset your password here.

Job Summary

Warehouse Supervisor

  • Minimum Qualification: Unspecified
  • Experience Level: Mid level

Job Description


Warehouse Supervisor                     ကျား - ၂ ဦး

•    တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။

•    ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတက်ရောက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။

•    Computer Excel နှင့် စာစီစာရိုက် အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

•    စာရင်းဇယားများကို တိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ပြီး စာရင်းပိုင်း ပိုင်နိုင်သူရမည်။

•    ပစ္စည်းအဝင်အထွက်စာရင်း၊ ပစ္စည်းအလေအလွှင့်မဖြစ်အောင် ပစ္စည်းထားသိုမှုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။

•    အရက်သေစာအသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။

•    ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခန်း ရုံးခန်း ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။

•    မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။

•    တိကျမှန်ကန်သော စာရင်းများကို အထက်အရာရှိအား တင်ပြနိုင်ရမည်။Share Job Post

Log In to apply now

Activate Notifications Stay productive - get the latest updates on Jobs & News
Activate
Deactivate Notifications Stop receiving the latest updates on Jobs & News
Deactivate
Yangon
| Full Time |
$ Confidential
1mo
Yangon
| Full Time |
$ Confidential
1mo
Yangon
| Full Time |
MMK 200,000 - 400,000
2mos
Yangon
| Full Time |
MMK 200,000 - 400,000
1mo