Welcome to the new and improved MyJobs. Signup, Login and Find Your Dream Job! If you already have an account please   reset your password here.

Job Summary

Minimum Qualification:Unspecified Experience Level : Mid Level

 • Minimum Qualification: Bachelor
 • Experience Level: Executive level
 • Experience Length: 2 years

Job Description

Warehouse Supervisor ( Urgent Post)

Requirements 


 • Warehouse Supervisor                     ကျား - ၁ ဦး

  •    တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။

  •    Computer Excel နှင့် စာစီစာရိုက် အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

  •    စာရင်းဇယားများကို တိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ပြီး စာရင်းပိုင်း ပိုင်နိုင်သူရမည်။

  •    ပစ္စည်းအဝင်အထွက်စာရင်း၊ ပစ္စည်းအလေအလွှင့်မဖြစ်အောင် ပစ္စည်းထားသိုမှုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။

  •    အရက်သေစာအသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။

  •    ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခန်း ရုံးခန်း ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်
  လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။

  •    မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။

  •    တိကျမှန်ကန်သော စာရင်းများကို အထက်အရာရှိအား တင်ပြနိုင်ရမည်။

Share Job Post

Log In to apply now

Activate Notifications Stay productive - get the latest updates on Jobs & News
Activate
Deactivate Notifications Stop receiving the latest updates on Jobs & News
Deactivate
Yangon
| Full Time |
$ Confidential
1mo
Yangon
| Full Time |
$ Confidential
1mo
Yangon
| Full Time |
MMK 200,000 - 400,000
2mos
Yangon
| Full Time |
MMK 200,000 - 400,000
1mo