ကတ်သလောက်ကြည့်ရန်

စစ်ဆေးမှုဆိုသည်မှာအဘယ်သို့နည်း?

 • Employer Product
  ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးထားသည့်
  မတူညီသည့်အလုပ်ဖန်ရှင်များ အတွက်စစ်ဆေးနိုင်မည့်အရည်ချင်းစစ်ဆေးမှုစနစ်အခြေခံစနစ်
  ပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် သင်ခေါ်ယူသည့်
  သီးခြားအလုပ်ရာထူးအတွက်လိုအပ်သည့် အသိပညာများကိုလူတွေ့မတိုင်မှီစစ်ဆေးနိုင်မည့်စနစ်ကို၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် 150 သာကုန်ကျမည်
 • Employer Product
  ယခုစစ်ဆေးမှုပုံစံကို ကျွမ်းကျင်သူများက စီစဥ်ထားပြီး လျှောက်ထားသူများကိုမှန်းစရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်

ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ။

 1. လုပ်ဆောင်မှုရွေးချယ်ရန်
  သင့်အလုပ်ခေါ်ယူမှုအတွက်ကိုက်ညီသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏
  အရည်ချင်းစစ်ဆေးမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ
 2. အတွေ့ကြုံရွေးချယ်ပါ
  အလုပ်အတွက်စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံအဆင့်ရွေးချယ်ပါ။
 3. အလုပ်လျှောက်သူများစစ်ဆေးရန်
  အရည်ချင်းစစ်ဆေးမှုစနစ်အား သင့်အလုပ်ခေါ်စာအတွက်ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ၊
  အလုပ်လျှောက်ထားသူအားလုံးက ယခုအလုပ်ကိုလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှု
  ဖြေဆိုထားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  အလုပ်ခေါ်စာတစ်ခုအတွက်စစ်ဆေးမှုပုံစံတစ်ခုသာရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
  စိတ်၀င်စားပါသလား၊ ယခုထုတ်ကုန်အတွက်ထပ်မံလေ့လာလိုပါသလား?
  စမ်းသပ်သုံးစွဲရန်
Choose
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
အရည်ချင်းစစ်ဆေးမှု
အတွေ့အကြုံအဆင့်
အရည်အချင်းစီစစ်မှုထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?    စမ်းသပ်သုံးစွဲရန်
စတင်သူ
ယခုစီစစ်မှုစနစ်က တစ်ခုထက်ပိုသည့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများဖြင့်ဖြေဆိုသူအားစီစစ်ပေးရန်အကူညီပေးပါမည်။ အတွေ့ကြုံမရှိသည့်၀န်ထမ်းစီစစ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
အလည်လတ်
ယခုစစ်ဆေးမှုပုံစီက စာရိတ္တဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိုအခြေခံသည့် အလွယ်ဆုံးနှင့် အလယ်လတ်မေးခွန်းအမျိုးစားဖြင့် ဖြေဆိုသူကိုစီစစ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အလယ်လတ်အဆင့်ရာထူးများအတွက် အကြံပြုလိုပါသည်။
အထူး
ယခုအရည်ချင်းစစ်ဆေးမှုက စစ်ဆေးခံသူ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုစီစစ်ပေးပါမည်။ စစ်ဆေးမှုတွင် စတင်သူ၊ အလယ်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့် စသည့်အဆင့်လိုက်မေးခွန်းများပါ၀င်ပါသည်။ အတွေ့ကြုံရှိသူအဆင့်မှစီနီယာအဆင့်၀န်ထမ်းခေါ်ယူရာတွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
အဆင့်အားလုံး
ယခုစီစစ်မှုစနစ်က တစ်ခုထက်ပိုသည့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများဖြင့်ဖြေဆိုသူအားစီစစ်ပေးရန်အကူညီပေးပါမည်။ ၀န်ထမ်းအားလုံးအတွက်စီစစ်နိုင်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍မှတ်သားပေးပါ
အခြေခံအလုပ်ခေါ်စာတွင် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုကိုထည့်သွင်းရန် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုယူနစ်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ခေါ်စာကို ပြည့်စုံစေရန် ဈေးခြင်းစာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံအလုပ်ခေါ်စာကိုတင်သွင်းရန် ယူနစ်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ခေါ်စာကို ပြည့်စုံရန် ဈေးခြင်းစာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုပါဝင်သော အလုပ်ခေါ်စာကို တင်သွင်းရန် အခြေခံအလုပ်ခေါ်စာယူနစ်နှင့် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု ယူနစ်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာကို ပြည့်စုံစေရန် ဈေးခြင်းစာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုယူနစ်ကို သင်ဝယ်ယူပြီးသည့်နောက် သင့်အလုပ်ခေါ်စာကို မူကြမ်းတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အခြေခံအလုပ်ခေါ်စာယူနစ်နှင့် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုယူနစ်တို့ကို သင်ဝယ်ယူပြီးသည့်နောက် သင့်အလုပ်ခေါ်စာကို မူကြမ်းတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အခြေခံအလုပ်ခေါ်စာကို သင်ဝယ်ယူပြီးသည့်နောက် သင့်အလုပ်ခေါ်စာကို မူကြမ်းတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍မှတ်သားပေးပါ
မိနစ် ၃၀