အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Experiences • Minimum 2 years of experience in complaints handling, data collection, community engagement and working on programs in a humanitarian UN

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Diploma
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Main Responsibilities

Management of client’s feedback and/or complaint

• Serve as point of contact/ and administer different feedback channels

(e.g. hotlines, suggestion boxes, individual interviews).

• Acknowledge, receive and register feedback/complaints from clients of

IRC’s assistance and the community members.

• Inform stakeholders about confidentiality policy, complaint-handling

process, and timeframes.

• Handle routine questions and requests for information.

We are accountable—individually and

collectively—for our behaviors,

actions and results.

• Categorize and route stakeholder feedback/complaints to responsible

staff according to policies and standard operation procedures.

• Facilitate communication with complainants about case status and

decisions.

• Throughout the process of intake of complaints/feedback and referrals,

ensure applying protection principles for confidentiality of information

and safety of beneficiaries.

• Provide to beneficiary’s information on third-party services available in

the area.

Data Management and Reporting

• Handle entry, upload, and export of data, using designated software.

• Organize paper and electronic records for routine reporting in timely

manner.

• Ensure confidentiality and privacy of client feedback data management in

line with existing IRC policies on data protection.

• Produce monthly and annual reports on CFRM data

Community Awareness and Learning

• Coordinate and communicate with other CR team members throughout

the country for sharing best practices and challenges.

• Provide advice to M&E Manager (accountability) on development of

visual materials for dissemination among beneficiaries.

• Ensure Feedback Mechanism briefings and information dissemination is

provided on routine basis to local field staff as well as community

members.

• Support the conduct of or facilitate any required training for IRC staff and

partners on Client Responsiveness

Others

• Implement other activities, related to the objectives of Yangon M&E

technical support unit, as assigned by M&E Manager (Accountability).

• Support large or complex assessment/evaluation activities as required

• Support implementation of rapid needs assessments in the event of

emergencies

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော