အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Accountant (Debtor Controller)

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

 Job Responsibilities


•    Must have conscious and be familiar with the customer invoices, generate and send out invoices
•    Able to generate lists of account receivable from the targeted customers, follow up on overdue payment
•    Able to manage the contacting and updating the current list of Debtors
•    Able to superintend and undertake timely collection of all debts, telephonically contacting clients, research and resolve payment  discrepancies
•    Capable to communicate with customers via phone, email, mail or personally
•    Monitor customer account details for non-payments, delayed payments and other irregularities
•    Documents financial transactions by entering account information.
•    Must be mindful of and be acquainted with the customer’s due date, able to notify & liaise with the relevant department about the overdue
•    Able to execute the collection of debts from the customer amicably
•    Able to accumulate and deposit the collected money into the bank orderly
•    Able to execute analysis and process data entries to the relevant accounting software (customer ledgers & account receivable ledger)
•    Able to report top management on daily basis
•    Recommends financial actions by analyzing accounting options.
•    Summarizes current financial status by collecting information;
•    Substantiates financial transactions by auditing documents
•    Maintains accounting controls by preparing and recommending policies and procedures
•    Reconciles financial discrepancies by collecting and analyzing account information
•    Secures financial information by completing data base backups
•    Maintains financial security by following internal controls
•    Answers accounting procedure questions by researching and interpreting accounting policy and regulations
•    Prepares special financial reports by collecting, analyzing, and summarizing account information and trends
•    Maintains customer confidence and protects operations by keeping financial information confidential
•    Assists the Chief Account as required along with other duties assigned by Management

Requirements

•    Age not more than (40)

•    Qualification level of a degree holder in relevant positions - B. Com/CPA/LCCI III/ ACCA
•    3-5 years’ accounts receivable and general accounting experience
•    Excellent command of English (4 skills) – (Relevant Certificate Required)
•    Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing
•    Knowledge of Corporate and Commerce is a must
•    Knowledge of Debtor Control is a must
•    Previous experience with debtors controlling
•    Finance experience would be a benefit
•    Must be able to communicate effectively with debtors
•    Able to work under pressures and challenging situations
•    Able to work overtimes if required
•    knowledge of accounts receivable
•    knowledge of office administration and procedures
•    knowledge of general bookkeeping procedures
•    knowledge of general accounting principals
•    proficient in relevant computer software
•    knowledge of regulatory standards and compliance requirements

Personal Attributes 

•    Meticulous, analytical and organized
•    Integrity and able to keep company confidentiality
•    Initiative and self-motivated
•    Detail-oriented
•    Risk management skills
•    attention to detail and accuracy
•    good verbal and written communication skills
•    organizational skills
•    information management
•    problem analysis and problem-solving skills
•    team member
•    stress tolerance
•    sense of urgency
•    tenacious
•    customer service skills
•    Report writing skills
•    Good Communication Skills
•    Pleasant Personality

Other Information

•    Salary: USD (400) (Equivalent Kyats)or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS
•    Job Type: Full Time,Part Time
•    Contract Type: 2 years
•    Benefits: Variable Bonuses ( Performance, Allowances and etc.)
•    Location: Central Tower (Kyauktada Township, Yangon)
•    Working hours:9am to 5.30pm, Monday through Saturday except for Saturday which is 9am to 3.30pm,


 

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000