အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Assistant Collection Officer (Yangon 2 Posts)

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 1 year

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Location : Thingangyun Branch and Insein Branch (2 Posts) (Male Only)


Overall Responsibility
1. Assist Branch Managers in managing delinquent loan portfolio;
2. In collaboration with responsible Loan Officers and CTLs visit borrowers in arrears and pursue loan repayments;
3. Follow recovery actions on loans in arrears in accordance with the existing Credit Policy, Credit procedure and other rules and regulations;
4. Engage with borrowers using a variety of means to obtain information which can be used in the debt recovery process;
5. Engage with borrowers and reach a realistic and affordable repayment plan;
6. Execute the loan recovery policies and procedures on assigned portfolio;
7. Take ownership of assigned delinquent portfolio;
8. Follow up on defaulting clients on previous payment arrangement;
9. Maintain comprehensive and up-to-date records of defaulting clients with actions taken and the next course of actions;
10. Negotiate repayment terms with defaulting clients;
11. Investigate and thoroughly understand borrowers’ challenges and proffer solutions for resolving such delinquent loans;
12. Reducing the non-performing loans owed to a company;
13. Maintaining accurate, up-to-date customer account information;
14. When necessary liaising with solicitors and bailiffs.
15. Provide weekly report on number of borrowers visited and activities performed;
16. Reporting daily progress against targets to the Head of Department;
17. Provide information on loan repayments received from loans in arrears;
18. Submit reports to the Head of Department that summarizes activities and observations and compare actual tasks performed with the work plan for that month;
19. Submit monthly reports that summarize all observations from the month and any issues or topics that need the Management’s attention;
20. Submit reports to the Head of Department that includes all observations from the control and issues or topics that need the BM’s attention.
21. Timely reporting on every performed check using the standard form;
22. Involvement in weekly, monthly, quarterly, and yearly planning of the field check;
23. Involvement in preparing weekly, monthly, quarterly, and yearly reports.Requirements :
1. At least 1 years of experience in a Microfinance Institution (preferable as Loan Officer);
2. Experience in loan recovery in a Microfinance Institution
3. Assertive and Strong Negotiation Skills;
4. Good Judgment and Decision making;
5. Excellent communication, reporting & interpersonal skills;
6. The ability to work as part of a team;
7. Computer skill
8. Speaking skill
9. Negotiation skill
10. Problem solving skill

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000