အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Asst. Manager (Salin Branch) Urgent Position

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

(Salin−Microfinancing) အတွက် လက်ထောက်မန်နေဂျာ အမြန်အလိုရှိသည်။

Job Purpose (ရည်ရွယ်ချက်)

 - မိမိတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကို
သိရှိရန် ၊ လုပ်ငန်း၏ရေရှည် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို
သဘောပေါက်သိရှိနားလည်ပြီး
တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။


Duties and Responsibilities (တာဝန်နှင့်
ဝတ္တရားများ)

၁။ Good
Brothers Co., Ltd ၏တာဝန်ရှိသူနှင့်
HOBD ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန်၊

၂။ MFI အတွက် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအသစ်များ၊ အဟောင်းများသို့ Survey
& Marketing ဆင်းရန်၊

၃။ Village Calendar ဖြည့်ခြင်း၊ Client
Interview Form ဖြည့်ခြင်းအား
ဆောင်ရွက်ရန်၊ စစ်ဆေးရန်၊

၄။ ကုမ္ပဏီအတွက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်သော မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများအားတင်ပြရန်၊

၅။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထားများခိုင်မာပြည့်စုံရန်ပြင်ဆင်ပေးရန်၊
စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရန်၊

၆။ ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြီး၊
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၇။ Good Brothers
Co., Ltd ရှိ အခြားဌာနများနှင့် (ကုမ္ပဏီခွဲ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၈။ ကုမ္ပဏီအတွင်းလစဉ်၊ အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်၊

၉။ အခက်အခဲများကို ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဖြေရှင်းရန်၊

၁၀။ လစဉ်မြို့နယ်ရုံးခွဲများသို့
ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၁။ GBS ၏လုပ်ငန်းစဉ်အားပြည့်စုံစွာရှင်းလင်းဆွေးနွေးရန်၊
စည်းရုံးရန်၊

၁၂။ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီး၊
အခြားပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို
လည်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000