အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Responsible for the efficient and effective operation of all Brewing tasks in order to ensure the production of the correct Quality Beer.

 • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

To ensure that the Brewing process areas are operated in an optimal manner in order to achieve production targets.

 • Adhere to the shift, daily and weekly Brewing plan.
 • Ensure that all required raw materials are available to meet the production plan
 • Ensure that all the required Utilities are available to start-up and to meet the production plan.
 • Inspect the plant and equipment and ensure that it is available and set up for start-up and production according to plan.
 • Start up, operate and shut down the plant according the relevant SOPs.
 • Clean and sanitise the plant and equipment according to the relevant SOPs.
 • Conduct quality tests to ensure cleaning and sanitising is done according to requirements.
 • Carry out walk about inspections and take action on deviations.
 • Measure and record process inputs, outputs and changes and take appropriate action where required


To ensure the effective maintenance of the Brewing plant and equipment to meet brewing production targets

 • Carry out maintenance tasks as per the schedules.
 • Carry out external cleaning of the plant and work area according to standard procedures.
 • Identify and communicate non routine and breakdown maintenance tasks to relevant personnel.
 • Check and accept the plant as fit and safe for use after planned and or breakdown maintenance


To ensure compliance to the Brewing product quality standards.
 • Take samples, perform quality analysis and record data as required against laid down methods and procedures.
 • Perform and ensure adherence to reference sample analysis requirements and standards.
 • Perform calibration and maintenance of equipment as per laid down procedures.
 • Checks production performance against quality standards
 • Highlights defective Raw Materials.
 • Capture, trend, display and action Brew house data, including short interval control data sheets, Process monitoring data [inputs and outputs], QC data and downtime data.

To ensure that effective teamwork occurs within and across shifts and teams at different levels.
 • Participate in end of shift SBU meeting and communicate problems and potential problems.
 • Handover to the Operator of the next shift communicating performance, problems and changes that may impact on the shift.
 • Identify and resolve conflict within the team.
 • Participate in team goal setting.
 • Participate in individual and team reviews and provide performance feedback.

To ensure that Brewing operational problems are identified and resolved at root cause level.
 • Use brewing problem identification triggers to identify efficiency, quality and waste problems.
 • Follow up on progress made to solve problems identified.
 • Participates in formal Problem Solving.
 • Participates in developing loop closing routines.


To ensure a safe working environment where all legal requirements are met in socially responsible manner.
 • Ensure compliance with acts and procedures.
 • Use PPE.
 • Ensure correct storage, handling and disposal of hazardous substances.
 • Report incidents.
 • Adhere to safety and housekeeping standards.
 • Participate in team risk management processes.


To ensure compliance of Operational Standards/ System of Company (ISO/ HACCP/ Food Safety/ Laboratory Star System/ etc.)
 • Follow rules, requirements and procedure of operating systems.
 • Participate in System/Standard upgrading and new Standard/ System implementation

Requirements 
 • B.Tech Diploma or Degree in Chemical Engineering and/or Food Science
 • At least (2) years of experience 
 • Problem solving skills
 • Good verbal and communication skills
 • Time management skills
 • Computer skills
 • Burmese /Myanmar Language is mandatory
 • English

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000