အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Business Development Manager

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Responsibilities
•    Strategic planning is a key part
•    Prospect for potential new clients and turn into increased business such as by networking, cold calling, advertising or other means of generating interest from potential clients
•    Build long-term organizational strategic goals, build key customer relationships, identify business opportunities, negotiate and close business deals and maintains extensive knowledge of current market conditions
•    Identify potential clients, and the decision makers within the client organization
•    Identify opportunities for campaigns, services, and distribution channels that will lead to an increase in sales
•    Works to improve an organization’s market position and achieve financial growth
•    Understand the company’s goal and purpose so that will continual to enhance the company’s performance
•    To prospect for new clients by networking, cold calling, advertising or other means of generating interest from potential clients
•    Work as a senior sales position within the company
•    Require knowledge of the market, the solutions/services the company can provide, and of the company’s competitors
•    Research and build relationships with new clients
•    Set up meetings between client decision makers and company’s Management
•    Forecast sales targets and ensure they are met by the team
•    Track and record activity on accounts and help to close deals to meet these targets
•    Work with marketing staff to ensure that prerequisites are fulfilled within a timely manner
•    Ensure all team members represent the company in the best light
•    Present business development training and mentoring to business developers and other internal staff
•    Research and develop a thorough understanding of the company’s people and capabilities
•    Submit weekly progress reports and ensure data is accurate
•    work with mid and senior level management, marketing, and technical staffs

Requirements
•    Any Graduate (MBA/DMA Degree is preferable)
•    Minimum 5 years Experiences
•    Excellent command of English (4 skills)
•    Proficient in MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet, Myanmar and English Typing
•    Able to work under pressures and challenging situations
•    Able to work overtimes if required

Personal Attributes
•    Networking
•    Persuasion
•    Prospecting
•    Public Speaking
•    Research
•    Writing
•    Closing Skills
•    Motivation for Sales
•    Prospecting Skills
•    Sales Planning
•    Identification of Customer Needs and Challenges
•    Territory Management
•    Market Knowledge
•    Meeting Sales Goals
•    Professionalism

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော