MyJobs မှာ အခမဲ့ စီဗီ ရယူလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင် ရာဇဝင်ကို ၈၀% ပြည့်အောင် ဖြည့်စွက်ပြီး အဆင်သင့် စီဗီ ကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါပြီ။  ဤနေရာတွင် ဖြည့်လိုက်ပါ။

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Business Development Managers

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: သတ်မှတ်မထားပါ။
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: အလယ်အလတ်တန်း

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

အလုပ္ခ်ိန္
-----------

Mon, Tue, Thur, Fri: 10:00 am - 7:00 pm
Sat & Sun: 9:00 am - 8:00 pm
စုစုေပါင္းအလုပ္ခ်ိန္: 58 နာရီ
ပိတ္ရက္ : Wed
--------- * ---------
လိုအပ္ခ်က္
------------

> MBA ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ MBA မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ Business ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ေသာ Master ဘြဲ႕ရသူမ်ား လည္းေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။

> Business Development ပိုင္း အေတြ႕ အၾကံဳ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ရွိရမည္။ ( အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသးေသာ master ျပီးထားေသာ fresh graduate မ်ားလည္းမိမိ ကိုကို မိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိလ်င္ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ ရွိမႈကို တန္ဖိုးထားေသာ္လည္း အလုပ္အေတြအၾကံဳ မရွိေသးသူမ်ားထဲတြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသူမ်ားရွိ သည္ကိုယံု ၾကည္ပါသည္။

> customer care assistants team တစ္ခုကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။

> ေက်ာင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း, ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း, စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း operations မ်ားကို
ေခ်ာမႊတ္စြာလည္ ပတ္မႈအားတာဝန္ယူေဆာင္ရႊက္ရမည္။

> MBA ေက်ာင္းသားမ်ားကို guide သေဘာသင္ျပေပး ရမည္။ Guide လုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းမွ လိုအပ္သလို train ေပးမည္။ MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအား support ေပးရမည္။

> စာသင္ၾကားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရန္မလိုပါ။ ( ရွိလ်င္ဦးစားေပးမည္။)

> ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို (အားလံုးျဖစ္ရန္မလို) မိမိ master လုပ္စဥ္က ေလ့လာေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္ရမည္။ ၎ subjects မ်ားကို MBA ဆရာမ်ားကဲ႕သို႕ သင္တတ္ရန္မလိုပါ။ ၎ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ဝင္ေရာက္၍ သင္ယူေလ့လာရမည္ျဖစ္ျပီး  ဝါရင့္ပညာရွင္ MBA ဆရာမ်ားက အပတ္စဥ္သင္ၾကားထားသည္မ်ားကို MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအား Guide သေဘာ ျပန္သင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ Accounting & Finance ပိုင္း subject မ်ား အထူးျပဳ က်ြမ္းက်င္မႈ ရွိရန္မလို။ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို အထူးျပဳ က်ြမ္းက်င္ရန္မလို။

1) Accounting
2) Entrepreneurship & Creativity
3) Financial Management
4) Project Management
5) Marketing Management
6) Human Resources Management
7) Strategic Management
8) Managerial Economics

> MBA ဆရာမ်ားအား ေကာင္းစြာ လိုအပ္ေသာ academic support ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

> ေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ားထံမွ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု သင္ျကားနည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ master အဆင့္ သင္ၾကား ရန္ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။

> Sales & Marketing အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရန္ မလိုေသာ္လည္း ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။

> English စာ advanced level ရွိရမည္။ (လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္မွတ္ျပႏိုင္ရုံမဟုတ္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ရမည္)

> ျမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းမွန္ေအာင္ ေရးႏိုင္ရမည္။

> Computer သံုးနိုင္၍ Microsoft office ကိုက်ြမ္းက်င္ရမည္။ (Words, Excel, Powerpoint) (သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္သာရွိ၍ လက္ေတြ႕ အသံုးမခ်ႏိုင္သူမျဖစ္ေစရ)

> ျမန္မာ အဂၤလိပ္ စာရုိက္နိုင္ရမည္။

> Email, Internet ေကာင္းစြာသံုးႏိုင္ရမည္။

> Internet ကိုအသံုးျပဳ ၍ အခ်က္အအလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္လိုရွာေဖြႏိုင္ရမည္။

> Internet ႏွင့္ computer ကို ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ အျမဲထိေတြ သံုးစြဲေနသူျဖစ္ရမည္။

> Facebook သံုး၍ customer care ေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

> MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ study tour မ်ားကို စီမံေဆာင္ရႊက္ေပးရမည္။

> ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာပြဲမ်ားကို စီမံေဆာင္ရႊက္ ႏိုင္ရမည္။

> မိမိမလုပ္ဖူးေသာ အရာမ်ားအားျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းရွိရမည္။

> Business Development Manager ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ျခားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္မ်ားလဲ လိုအပ္လ်င္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

> အစမ္းခန္႕ (၃) လ ရွိမည္။

> bond (1) ႏွစ္ ႏွင့္ (3) လ ရွိမည္။

> ရည္ရွည္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

လစာ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
-------------------------

> အေျခခံလစာအား ညႈိႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။

> Very attractive incentive system စြမ္းေဆာင္ရည္ေပါ ္မူတည္၍ လစဥ္ incentive bonus 500,000 မွ စ၍ (no upper limit) အကန္႕အသတ္မရွိ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး interview အဆင့္ေရာက္လွ်င္ ရွင္းျပမည္ျဖစ္သည္။

> အလုပ္ရွင္သည္ အမွန္တစ္ကယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းသူအား ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းအား ယံုၾကည္လက္ခံ ထားသူျဖစ္ျပီး win-win policy
ခ်မွတ္ထားပါသည္။

> ေက်ာင္းရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား, IQN UK single subject business diploma အတန္းမ်ားကို လုပ္သက္ (၆) လျပည့္လွ်င္အခမဲ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

> လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ျပည့္လ်င္ WEBS ရွိ MBA သင္တန္းေၾကး ၏ 75% အားေက်ာင္းမွ စိုက္ထုတ္ေပးမည္။

> Bond (2) ႏွစ္ ႏွင့္ (3) လ ထိုးလ်င္ WEBS ရွိ MBA အား သင္တန္းေၾကး 100% အားေက်ာင္းမွ စိုက္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ MBA ကို ခ်က္ခ်င္းပင္
free တက္ခြင့္ေပးမည္။

> MBA ႏွင့္ အျခားေသာ course မ်ား free ေပးတက္ သည့္အတြက္ လုပ္ခအား ႏွိမ္ေပးျခင္း ျပဳ မည္မဟုတ္။

> အလုပ္သမားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိမည္။


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် အလုပ်ခေါ်စာများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတင်းလွှာကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါပြီ။

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
ရန်ကုန်
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
ရန်ကုန်
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
ရန်ကုန်
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
ရန်ကုန်
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော