အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Management of all function for Account Team.

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Masters
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Descriptions

-           Manage and oversee the entire accounting team

-         Conduct all necessary training to keep the team’s skills and knowledge up to date

-         See that tax interviews are conducted properly with clients

-          Ensure that all necessary documents are requested, collected, and compiled

-          Review corporate and personal income tax returns to ensure accuracy

-         Advise business owners and individuals regarding the tax code

-         Oversee the processing of state and federal payroll taxes

-          Maintain current and garner new client relationships

-         Monitor and mentor/train junior staff, clerks, and bookkeepers

-         Detect and address potential compliance issues proactively

-         Maintain compliance with all state and federal regulations at all times

-          Uphold the excellent reputation of our firm

-          Maintain constant communication with the IRS, state agencies, and our clients

-          See that tax consults and onboarding procedures are in place for new clients

-         Maintain highly organized and updated client files

-          Work collaboratively with other teams to achieve shared goals

-         Report directly to the BOD

Job Requirements

-         CPA or ACCA (Part II)

-         5 Years’ Experience in Account field. 2 Years’ experience in Chief Account position.

-         Experience in appropriate field and specialize in Account software tools like SAP, etc.

-         Good communication skill, good interpersonal skill

-         Capability to work under pressure

-         Positive Attitude in working and teamwork

-         Excellent problem- solving skill

-         Strong management & Leadership skills.အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000