အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Chief Accountant (CA)

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Masters
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Capable of managing & supervising day to day financial operations.
Having the potential capability to thoroughly review and evaluate the past budget
Applies principles of accounting to analyze financial information and prepare financial reports for multiple affiliates
Advises, recommends to Management concerning with Financial Management for both existing and future plans that compliances with company visions, missions and objectives
Monitors and ensures compliance with local taxation laws, regulations and policies, generally accepted accounting principles and company procedures
Prepares trial balance, financial statements (balance sheets, income statements, cash-flow statements), annual financial reviews and annual taxation final reports
Determines proper handling of financial transactions and approves transactions within designated limits
Prepares and coordinate General Ledger Accounts, Cost Centers and Business Transaction Documents
Reports monthly profit/loss to management & reconciliation between actual figures and forecaster figures
Distributes monthly comparison reports and cost center reports according to schedules
Reviews and manages Petty cash, Account Payable, Account Receivables and weekly check runs
Takes responsibility on all taxation related obligations
Maintains and monitors fixed assets systems, accurate account and records system of all company transactions and analyzes Financial Risk and reports to management accordingly
Participates in planning of Annual Budgets and assists and prepares all allocations
Reviews, investigates and corrects errors and inconsistencies in financial entries, documents and reports
Adhere to internal and external deadlines and ensure that all the requirements are met
Report, analyze, and ensure integrity of all financial information
Able to manage and supervise the staff under the relevant department by providing assistance
Planning of Financial and Operational Audits to ensure all the records are accurate

Requirements
-       Age not more than (45)
- Qualification level of a degree holder in relevant positions - B. Com/CPA/LCCI III/ACCA
- Minimum 5 years of Accounting and Taxation or Auditing Experience
- Good command of English (4 skills) 
- Proficient in MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing
- Able to use Accounting Software
- Knowledge or past experience of Chief Accountant position is a must
- Knowledge of Corporate and Commerce is a must
- Familiar with government taxation laws and regulations, local taxation policies, etc. is an added advantage
- Able to work under pressures and challenging situations
- Able to work overtimes if required.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000