အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Effectively assist the Executive Committee’s functions of managing MMFA in the implementation of its vision and missions.

 • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: PHD
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 1 year

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Main responsibilities in Details

 • Operation Management
 • Assist the Executive Committee (EC) to develop MMFAs strategyandto accomplish its vision, mission and objectives
 • Ensure compliance with MMFA’s policies, donor conditions and statutory requirements in country of operation
 • Assist EC in development of policies and standard operation procedures of the association and uphold them in all operations
 • Define and implement the annual work plan, financial projections and budgets to be approved by the EC
 • Monitor, follow-up, and report on activities, notably to the EC
 • Ensure regular contact with the EC by keeping them updated on the progress of the activities and the challenges met
 • Organise EC meetings and annual General Assemblies
 • Follow up and represent in local events relating to MMFA, its functions and the myanmar microfinance sector as a whole on behalf of EC
 • Actively manage the institution building process of the association and its activities
 • Oversee the production of all necessary documentations and reports
 • Identify human resources needs and recruit staff accordingly
 • Lead, supervise, and oversee the Operation officer and Finance Officer conducting their respective duties
 • Lead, coach, develop, and retain a high-performance team to effectively implement MMFA activities
 • Other administrative functions


Partnership, Fundraising and Grant Management -under supervision of EC, CEO is to

 • Develop and implement partnership strategies
 • Develop and implement a fundraising strategy
 • Manage and coordinate fundraising through a variety of channels (events, individual donors grant applications etc.)
 • Ensure timely submission of related reports to financial partners


Policy Advocacy

 • Support members and EC to identify priority topics for lobbying, to define MMFA lobbying strategy and implement activities accordingly
 • Organize the regular meetings,working committee meetings and assemblies, actively promoting all others activities of the association
 • Ensure MMFA’s visibility through various communication channels.


Services to members

 • Assist the EC in development of various services for Association’s members and implement them.


Communication and Knowledge Management, under the close supervision of EC,

 • Contribute to the promotion and visibility of MMFA
 • Ensure efficient communication with the partners and stakeholders with relevant information of the sector
 • Manage web site, email account and the facebook pageSupervise the collection, analysis and publication of country sector data.


Membership

 • Monitor members to be in compliance with MMFA’s policies and conditions and produce a status report
 • Identify opportunities for and develop new member products and services
 • Maintain high member satisfaction


The Profile that we are looking for .. a person confident to conduct the TOR mentioned, having

 • Education Level-minimum of a university degree in Finance, Banking, Business Administration, Economics or equivalent, a Master’s Degree would be preferable
 • Work Experience -Minimum 10 years professional experience, including 5 in inclusive financing(optional)
 • Mandatory Knowledge –in Myanmar microfinance sector and its various stakeholders
 • Mandatory Language -Burmese and English (to be able to fluently read, write and speak)
 • IT skill -Good mastery of the main IT software such as, Microsoft Office, Quick book and Adobe
 • Interpersonal Skill -Experience in strategic and financial planning and management;Good organisational and planning skills;personal and professional skill; negotiation and communication skill; capacity to network; having demonstrated fundraising experience other relational capacities (staff, partners, authorities); Confident to speak in public; Good education skill and people management;Capacityto manage and analysis data;and must demonstrate flexibility, commitment, and the ability to take initiative.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော