အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Be the Business Partner for the OpCo Management Team and the OpCo Support Functions and through good understanding of their processes

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

1. Leadership
Create a high performing Controlling team through leadership, individual/ team development plans, effective performance management, on the job coaching and constantly raising standards.
Provide inspirational leadership and direction to this team, ensuring that team is motivated and instilling a culture of first class Business Partnering.
Drive greater connectivity across the support functions and the business controllers and develop a culture of continuous improvement. Ensure the development of the overall Finance Function by working closely with the Supply Chain Business Controller, the Commercial Business Controller and Reporting and Accounting.
Foster a culture of fact based decision making, cost consciousness and cash management throughout the organisation.
2. Business Partnering and Decision Support

Support the OpCo management team in strategic direction setting as well as cross-functional strategic alignment through scenario modelling, profit pool analysis and strategic alternatives evaluation. Maximise business performance by working closely alongside, challenging and influencing the OpCo Support Function Management Teams.
Plan, analyse and challenge OpCo support functions (HR, IT, Finance, Procurement, etc.).
Support, guide and influence strategic decision making in the Opco through business case development and ad-hoc analysis. Provide relevant insights to support the development of the business on a continuous basis through revenue, cost, margin and profit pool analyses.
Pro-actively work with the OpCo MT in general and Support Functions Management Teams specifically to identify, analyse and exploit business opportunities, intervene on fundamental issues, lead projects within the OpCo (including the development of financial systems), and provide financial leadership on strategic projects.
Drive the preparation of Support Function Fund Applications as well as those (cross-functional) Fund Applications that have a major impact on the realization of the strategic ambition of the company including relevant analysis of and advice on the investment that is applied for

3. Planning, Budgeting and Forecasting
Lead and co-ordinate the governance cycle for the OpCo as a whole and support the OpCo management team in delivering the, 3-year Strategic Action Plan, the Annual Operating Plan (AOP) and the Latest Estimates including providing relevant challenge

4. Business Performance Management
Monitor and develop insight on the quantitative and qualitative performance for the OpCo, and communicate this insight through the preparation and delivery of streamlined reporting. Secure the delivery of OTIF and high quality performance reporting to the Opco MT as well as the Region / Group (MMR, QPR, other relevant reports).
Collaborate with the Reward lead to set the KPIs and targets for the Senior Management population including the OpCo Management Team.
Champion the efficiency and effectiveness of all related planning and reporting processes, measuring and reporting on improvements.
Facilitate target setting, monitor and challenge performance in the Support Functions areas.

Analyse all OpCo spend and offer appropriate challenge.
Responsible for Activity Based Costing in the OpCo and prepares analyses and shares conclusions and learnings within the OpCo Management Team.
Monitor actual cost development vs Budget/LE and provide early warnings on deviations for the Opco as a whole and Support Functions specifically. Define and challenge the requirements for standard management reporting further development of the Management Information System, liaise with information services to communicate identified requirements.
Interact within the HGSS-team on the Financial services provided for the Support Functions.

5. Control, Compliance and Risk Management
Establish and implement policies and processes to ensure the integrity of accounting records and financial information.
Ensure risks for the Support Functions are managed throughout the year; propose mitigating actions and flag risks to respective Management Teams as the probability of a risk is increasing. Ensure the proper execution of business controls as identified in the Key Control Framework.


Job Requirements

Education & Other Qualifications

 • University degree/Masters in Economics, Finance or Business Administration.
 • Finance, Accounting, Internal audit background Professional certifications including: ACCA/CIMA/RA/RE/CPA
 • 4 to 5 years of experience in the area of Controlling.

Experience and Knowledge

 • Must have experience in leading change
 • Challenging approach
 • Influencing skills
 • Excellent written and verbal communicator at all levels
 • Leadership
 • Skills and preparation of good business cases
 • Proven commercial affinity
 • Good understanding of the financial processes of the OpCo
 • Junior control experience in the area of Supply Chain or Commerce

Language

 • Excellent language skills in English and local language


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000