အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Under the direct supervision of the Project Manager

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Functional Responsibilities

Under the direct supervision of the Project Manager, the Construction Management Engineer will provide day to day engineering supervision to the projects and provide quality and quantity control to all works. Following the schedule of works, the Construction Management Engineer will be responsible on-site      and supervise the quality and progress of all works. S/he will provide daily updates to the Project Manager and will communicate and coordinate with the UNOPS infrastructure team, contractors and with internal and external entities for successful completion of the project.  

S/he will be responsible for the following duties and responsibilities;

Technical Assistance: 

-In coordination with the Project Manager, identify existing risks and technical problems and suggest appropriate solutions.

-Provide oversight of the implementation of works for the specific projects and monitoring of the progress of works according to contract schedules, specifications and project plans.

-Collect and document information on the contractor’s workforce     , weather, progress of work and another related information. 

-Undertake measurement of works in support of contractor payment requests.

-Ensure the strict implementation of quality control standards and procedures on the sites and report regularly to the supervisor.

-Prepare progress reports on construction activities and submission of such on a weekly basis to the project manager.

-Enforce and supervise the implementation of HSSE at the project sites.

-2020 UNOPS Jobs | Vacancy - Construction Management Engineer https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=20509&media=print 3/7 Review the contractor’s work programmer, resource, schedule and project implementation plans and ensure that the contractors/site supervisors comply with their work plans and complete the work within the  specified time frame. 

-Ensure all works, undertaken by the contractor and/or his agent, are of good quality, as per specifications and with approved quality materials.    

Stakeholder Management:

- Assist in the identification, evaluation, selection and supervision of building contractors for specified project work. 

- Assist in the preparation of tender documents and evaluation of tenders and the preparation and finalization of contracts for construction. 

Files and Reports:

-Monitor and record appropriate field data to validate contractors’ compliance to cross-cutting issues (gender, environment, sustainability, health and safety on-site     , etc.) as stipulated in the contract and detailed in the construction work program     .

- Preparation of meeting agendas and minutes, project coordination meeting minutes and contractor meeting minutes in English and Myanmar for approval

- Responsible for formal document issues and registers such as drawings, bill of quantities, specifications, contractor instructions, engineering standards.

- Maintenance of the following project documentation as required including but not limited to payment register, variation register, site safety inspection register, site diary, instruction to contractor register, drawing register, visitor register, sample approval register, concrete test register, progress photos.

- Perform other related duties as may be assigned by the supervisor.

The incumbent is responsible to abide by security policies, administrative instructions, plans and procedures of the UN security Management System and that of UNOPS. 

 Monitoring and Progress Controls

- Works will be closely supervised by the Project Manager 

- Report site work progress to the Project Manager on a daily basis 

- Performance Appraisal

Education

- A Bachelor's degree in infrastructure-related fields such as civil or construction engineering, architecture, and/or construction management or a similar eld is required.

- A Master’s Degree in an infrastructure-related field such as civil or construction engineering, architecture, and/or construction management or a similar field will be an asset.

Work Experience

-Minimum 2 years of working experience in engineering and construction supervision for buildings is required. 

- Experience working with UN or other Humanitarian/Development agencies is an asset.

- Experience in a contracting and/or consulting environment is an advantage

Language 

- Fluency in English and Myanmar language is required.အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000