အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Customer Service Manager

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Customer service managers ensure that the needs of customers are being satisfied and responsible for overseeing the customer service department and ensuring the company or corporation delivers the highest level of customer service possible. Supervises agents, trains, coaches, and mentor employees. 


Job Responsibilities


-    providing help and advice to customers using your organization’s products or services;
-    communicating courteously with customers by telephone, email, letter and face to face;
-    investigating and solving customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by customer service assistants;
-    handling customer complaints or any major incidents, such as a security issue or a customer being taken ill;
-    issuing refunds or compensation to customers;
-    keeping accurate records of discussions or correspondence with customers;
-    analyzing statistics or other data to determine the level of customer service your organization is providing;
-    producing written information for customers, often involving use of computer packages/software;
-    writing reports analyzing the customer service that your organization provides;
-    developing feedback or complaints procedures for customers to use;
-    improving customer service procedures, policies and standards for your organization or department;
-    meeting with other managers to discuss possible improvements to customer service;
-    being involved in staff recruitment and appraisals;
-    training staff to deliver a high standard of customer service;
-    leading or supervising a team of customer service staff;
-    learning about your organization’s products or services and keeping up to date with changes;
-    keeping ahead of developments in customer service by reading relevant journals, going to meetings and attending courses.
-    Accomplishes customer service human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures.
-    Achieves customer service objectives by contributing customer service information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and customer-service standards; resolving problems; completing audits; identifying customer service trends; determining system improvements; implementing change.
-    Meets customer service financial objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
-    Determines customer service requirements by maintaining contact with customers; visiting operational environments; conducting surveys; forming focus groups; benchmarking best practices; analyzing information and applications.
-    Improves customer service quality results by studying, evaluating, and re-designing processes; establishing and communicating service metrics; monitoring and analyzing results; implementing changes.
-    Maximizes customer operational performance by providing help desk resources and technical advice; resolving problems; disseminating advisories, warnings, and new techniques; detecting and diagnosing network problems.
-    Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
-    Accomplishes information systems and organization mission by completing related results as needed.
-    Other duties assigned by the management

Requirements


-    Age not more than (40)
-    Qualification level of a degree holder, Business Management, Business Administration or equivalent is preferable
-    Minimum working experiences of (5) years in the related field
-    Excellent command of English (4 skills)– (Relevant Certificate Required)
-    Must have Driving License and able to drive any type of vehicles
-    Proficient in utilizing of MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, the Internet and capable of typing both English and Myanmar as well as proficiency in the use of computer data-mining and spreadsheet programs
-    confidence, patience, politeness, tact and diplomacy, when dealing with difficult situations;
-    motivational skills and an ability to supervise and lead a team of customer service assistants;
-    good personal presentation, especially when working with customers face to face;
-    a commitment to improving your own customer service skills on an ongoing basis
-    Proven working experience as a customer service manager
-    Experience in providing customer service support
-    Excellent knowledge of management methods and techniques
-    Working knowledge of customer service software, databases and tools
-    Awareness of industry’s latest technology trends and applications
-    Ability to think strategically and to lead
-    Strong client-facing and communication skills
-    Advanced troubleshooting and multi-tasking skills
-    Customer service orientation
-    Able to work under pressures and challenging situations
-    Able to work well with a wide range of people from different parts of the business
-    Have good presentation skills
-    Able to work overtimes if required
-    Communicate effectively in the business environment
-    Able to work overtime
-    Able to go on trip locally whenever required

Personal Attributes 


-    Self-motivation, determination and confidence in your abilities
-    Ability to divide your time between work and study
-    Meticulous attention to detail
-    Numeracy and a strong aptitude for mathematics
-    Excellent problem-solving skills
-    A keen interest in the financial system
-    Ability to work to deadlines, under pressure
-    Ability to work on your own initiative and as part of a team
-    Strong IT skills
-    Excellent interpersonal and communication skills, including good presentation and report writing skills

Other Information


-    Salary: USD (500) (Equivalent Kyats)or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS
-    Job Type: Full Time,
-    Contract Type: 2 years
-    Benefits: Variable Bonuses ( Performance, Allowances and etc.)
-    Location: Central Tower (Kyauktada Township, Yangon)
-    Working hours: 9am to 5.30pm, Monday through Saturday except for Saturday which is 9am to 3.30pm

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000