အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Customer Service Representative

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

A customer service representative interacts with a company’s customers to provide them with information to address inquiries regarding products and services. In addition, they deal with and help resolve any customer complaints. For instance, a customer representative may assist you in opening an account or help you to resolve a problem if you cannot access your account or if your order never arrived. Usually, customer service representatives gather their information via a telephone call.

Job Responsibilities

 • Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services.

 • Resolve customer complaints via phone, email, mail, or social media, Able to handle complaint in accordance with company’s guideline and policies

 • Opens customer accounts by recording account information.

 • Use telephones to reach out to customers and verify account information

 • Maintains customer records by updating account information.

 • Ensures that customer’s complaints are made valid and must perform whatever is feasible to satisfied the customers.

 • Resolves product or service problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution.

 • Maintains financial accounts by processing customer adjustments. Recommends potential products or services to management by collecting customer information and analyzing customer needs. Prepares product or service reports by collecting and analyzing customer information. Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

 • Greet customers warmly and ascertain problem or reason for calling.

 • Cancel or upgrade accounts.

 • Assist with placement of orders, refunds, or exchanges.

 • Advise on company information.

 • Take payment information and other pertinent information such as addresses and phone numbers.

 • Place or cancel orders.

 • Answer questions about warranties or terms of sale.

 • Provide product or service information to assist customers in making a decision about a product to buy

 • Answer telephone calls and making the appropriate transfers

 • Act as the company gatekeeper.

 • Suggest solutions when a product malfunctions.

 • Handle product recalls.

 • Attempt to persuade customer to reconsider cancellation.

 • Inform customer of deals and promotions.

 • Sell products and services.

 • Utilize computer technology to handle high call volumes.

 • Work with customer service manager to ensure proper customer service is being delivered.

 • Close out or open call records.

 • Compile reports on overall customer satisfaction.

 • Read from scripts.

 • Handle changes in policies or renewals.

 • Other duties assigned by the management

Requirements

 • Age not more than (30)

 • Qualification level of a High school diploma, general education degree or equivalent

 • Minimum working experiences of (2) years in related field knowledge of customer service principles and practices

 • Must have Driving License and able to drive any type of vehicles

 • knowledge of relevant computer applications

 • knowledge of administrative procedures

 • product knowledge

 • Proficient in utilizing of MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and capable of typing both English and Myanmar as well as proficiency in the use of computer data-mining and spreadsheet programs

 • Able to work overtime

 • Able to go on trip locally whenever required

Personal Attributes

 • Self-motivation, determination and confidence in your abilities

 • Ability to divide your time between work and study

 • Meticulous attention to detail

 • Numeracy and a strong aptitude for mathematics

 • Excellent problem-solving skills

 • A keen interest in the financial system

 • Ability to work to deadlines, under pressure

 • Ability to work on your own initiative and as part of a team

 • Strong IT skills

 • Excellent interpersonal and communication skills, including good presentation and report writing skills

Other Information

 • Salary: USD (250-300) (Equivalent Kyats) or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

 • Job Type: Full Time,

 • Contract Type: Fixed-Term Contract

 • Benefits: Variable Bonuses ( Performance, Allowances and etc.)

 • Location: Central Tower (Kyauktada Township, Yangon)

 • Working hours: 9am to 5.30pm, Monday through Saturday except for Saturday which is 9am to 3.30pm

How to Apply?

Interested persons should submit CV with application letter with original hand writing, passport size color (2) photo (within three months taken), copies of NRC Card, Labour registration card, Graduation certificate. Clearance certificate from respective ward & police Station, working experience and other relevant certificate together with supporting documents, expected salary, contact phone number to No.(79/81), Room #705~706 & 904, Central Tower, Corner of Anawrahta Road & 39th Street, Kyauktada Township, Yangon by personally (or) please email a copy of your detailed resume in MS Words format to recruitment@winthein-sons.com Please do specify application post (or) use apply form.

 အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000