အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

The next sections discuss expected qualification of the Deputy Team Leader/ Civil Engineer position.

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Responsibilities:

The scope of work includes:

·        Carry out the management and administration of the Project and ensure the overall quality of all outputs relating to the review, planning, design and tender document preparation stages;

·        Liaise with, and report to, YCDC and other stakeholders;

·        Coordinate and manage the PMC team;

·        Review existing data conduct feasibility study reviews, preliminary and detailed designs and prepare Design Reports;

·        Provide necessary recommendations and innovations to ensure VFM is optimized at design implementation and O&M stages;

·        Assist YCDC in bid management including management including preparation and prequalification through to bid evaluation report preparation, to completion of contract negotiations and award;

·        Prepare monthly Progress Reports;

·        Review contractor’s proposed construction management plans, and comment/approve as appropriate;

·        Review the construction drawings, procedures and methodology proposed by the contractor;

·        Provide recommendations and proposed innovations to ensure VFM is optimized at design, implementation and O&M stages;

·        Lead the construction supervision teams to ensure that all inspections and record-keeping is in compliance with sound engineering practice and quality control procedures;

·        Ensure integration of climate-proofing measures in the detailed design and O&M stages in close collaboration with the relevant specialists;

·        Ensure integration of GHG monitoring-reporting- verification plans for the pumping station in close coordination with design specialist;

·        Establish contract tracking systems, including implementation schedules and milestones;

·        Review contractors’ quality plans, HSE plans, and EMP;

·        Oversee construction supervision and contract management;

·        Ensure that co-ordination and public awareness is maintained at all times;

·        Oversee dispute prevention and resolution, claims assessment and evaluation;

·        Supervise contractor-led O&M phase, and prepare, test and implement O&M phase including monitoring and maintenance requirements;

·        Ensure necessary O&M requirements are included composed of a monitoring system and a maintenance system to provide to YCDC the necessary key performance indicators, procedures, and equipment for planned and unplanned operations and maintenance tasks;

·        Ensure necessary O&M requirements are met for the monitoring system and the maintenance system;

·        Support development of a financial sustainability road map for YCDC;

·        Support development of a strategy road map, to allow YCDC/WRSA to define future planning and operational management processes;

·        Ensure the project follows best practice on COVID-19 management; and

·        Participate as expert in training of YCDC staff, and other agencies.

 

Qualifications

·        Civil Engineer with a bachelor’s degree in civil engineering and with preferably with 20 years of post-graduation;

·        Should have experiences in planning, design, and construction supervision of water supply, including bulk water transfer projects;

·        Should have 8 years experiences in performing the similar projects as a Team Leader;

·        Experience in dispute prevention, claims assessment and evaluation is preferred.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000