အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

We are currently seeking an experienced and creative Digital Marketing Manager to oversee our digital campaigns.

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Masters
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

We are currently seeking an experienced Digital Marketing Manager with minimum 3 to 5 years’ experience. You should have a strong grasp of current marketing tools and strategies and be able to lead integrated digital marketing campaigns from concept to execution. Digital marketing managers will work with the marketing team, supporting teams (such as programmers), and vendors to launch campaigns on time and on budget.


Responsibilities


 • Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • Design, build and maintain our social media presence
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience
 • Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 • Instrument conversion points and optimize user funnels
 • Collaborate with agencies and other vendor partners
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate


Requirements


 • Bachelor’s degree in marketing, communication, or related field
 • Proven working experience in digital marketing
 • Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns
 • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate
 • Experience in optimizing landing pages and user funnels
 • Experience with A/B ad experiments
 • Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, Web Trends)
 • Working knowledge of ad serving tools
 • Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns
 • Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript development and constraints
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Excellent English communication skills, both written and verbal
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000