အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

To hire local only. Male candidate prefer. Expect only experienced candidate.

 • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Description
 1. Identify manufacturing needs for new products in development. 
 2. Design new systems and processes and provide facilities & methods to ensure the cost effective integration of new products or for the improvement of existing ones into manufacturing operations. 
 3. Ensure all product and system requirements are taken into account form the initial product conception to the finished result. 
 4. Assist with shop floor layout and cell designs. 
 5. Design fixtures and tooling for assembly tasks. 
 6. Generating production documentation such as assembly instructions
 7. Reduce variability in manufacturing by providing standard work methods and work instructions 
 8. Ensure product and process quality meets specifications required. 
 9. Support the tender process for equipment to ensure the best quality for best price 
 10. Installation of machinery and equipment 
 11. Maintain statistical and financial records 
 12. Improve manufacturing efficiency by analyzing and planning work flow, space requirements and equipment layout 
 13. Remove waste from the processes. 
 14. Organize plant start-up and shut-down schedules to ensure minimum loss of production time.
 15. Plan and organize maintenance. 
 16. Respond to breakdowns. 
 17. Report down time and possible trends. 
 18. Support and lead continuous improvement, problem solving and process improvement activities. 
 19. Carry out FMEAs, (Failure mode effects analysis) process documentation and implement improvements. 
 20. Poka Yoke (error proofing) where possible to prevent errors. 
 21. Investigate production and process issues providing technical support and training. 
 22. Keep up with current developing engineering trends 
 23. Undertake special projects as required 
 24. Contribute continuous improvement activities 
 25. Quality control of work by appropriate reviews. 
 26. Support and lead process improvements activities. 
 27. Write reports and present progress at project meetings and to clients 
 28. Achieve goals within budgets. 
 29. Conduct bench marking studies to determine best practices/ design and future trends. 
 30. Plan projects or subtasks so they may be tracked and presented. 
 31. Mange the key performance indicators. 
 32. Attend various meeting and action/communicate instructions. 
 33. Produce written reports and make/presentations. 
 34. Undertake continuous training and development. 
 35. Perform root cause analysis and resolve problems. 
 36. Communicate the outsource supplier and overwhelming skills to deal them in order to follow the deadline. 


Job Requirements

 1. Ability to design processes and layouts. 
 2. Relevant manufacturing/engineering degree preferred or automotive engineer or industrial engineer. 
 3. Experience of FMEA (Failure mode effects analysis, Kaizen (continuous improvement and problem solving) process improvement and poka Yoke (error proofing) techniques. 
 4. Significant work experience in a high volume manufacturing environments, preferably automotive. 
 5. Experienced with a number of systems, expert in at least one area and working knowledge of a number of other areas of specialization. 
 6. Understanding of design and production costs to include waste, downtime, scrap and re-work 
 7. Independently determines approach and assigned tasks. 
 8. Understanding manufacturing processes. 
 9. Understanding engineering, scientific and other technical information. 
 10. Strong problem-solving skills and logical approach.
 11. Understanding lean manufacturing 
 12. Ability to work in a diverse and dynamic environments 
 13. Planning and prioritizing activities. 
 14. Excellent negotiation skills 
 15. Ability to present date effectively 
 16. Understanding to health and safety practices. 
 17. Team working skills. 
 18. Analytical skills 
 19. PC kills 
 20. Exercises latitude and technical judgment in deciding work methods.
 21. Ability to train the work group and lead teams within the work group 
 22. Ability to manage group to achieve goals within budget. 
 23. Good understanding of customer expectations and deliverable with an awareness of the impact of failure/cost of poor quality. 


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000