အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

LOCATION: Tangyan, Northern Shan State

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 3 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY

 Make various payments as per the authorization and approval of budget holders (BHs) and delegated BHs and in accordance with Save the Children’s Scheme of Delegation and financial management policy. 

 Ensure transparent method for cash transition and conducting cash counts with field staff and reconciliation on a weekly and/or random basis for all cash by developing and appropriate timetable.

 Ensure the cash in hand is balanced at all tike by using manual cash books and to maintain about 2 week expenditure of following month at the end of the month as required by Field Office implementation forecast.

 Liaise with Area finance staff regarding all relevant financial compliance issues.

 Ensure timely and accurate preparation of cash transfer request from Yangon Head Office based upon the appropriate cash requirement forecasting of field office.

 Ensure that all collection and payments are done against serially pre-numbered cash receipts and cash payment vouchers.

 Ensure conformity with Essential Standards and requirements set up in Agresso FMS for additional relevant guidance in float management and controls, including issuing, reconciling and recording.

 Completely fill in the relevant SCI payment/receipt vouchers for all transaction ensuring accurate description, coding and enclosing relevant required supporting document

 Carry out the regular financial data entry into the cash and petty cash offline excel spreadsheets based on approved payment voucher.

 Ensure that all financial transactions are coded appropriately as required under the Agresso accounting system. Liaise and consult with BHs and Area finance staff as needed.

 Undertake month-end procedures in compliance with financial requirements and ensure timely submission of the full financial document to Area and Yangon finance team.

 Make recommendations where necessary for the improvement of existing financial systems/controls, as well as request from Yangon finance team for additional guidance, training, and advice on improvement wherever the need is seen,

 Organizing filing system in accordance with the required standards to ensure clear logical audit trail.

 Take regular backup of financial data to make the appropriate records.

 With the support of Yangon Finance team facilitate the process of internal and external audit providing necessary financial documents and other information.

 Ensure financial forms, supplies are always available

 Conduct sharing session concerning update information for Finance matters

 Prepare and create tools and template (if required)in field level for effective monitoring of budget by budget holder

 Assist to PC/FOM in reviewing and analyzing for budget breakdown and balance of quarterly

 Regularly communicate with Program Support Assistant concerning linkage between Supply Chain and Financial Management through consults with PC/FOM.

 Perform any other relevant duties assigned by supervisors

 Comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to safety & security, equal and opportunity and other relevant policies.

 Follow and respect for Save the Children’s commitment to Child Safeguarding and Core Values in accordance the Child Protection Policy.

 To support and assist in any kinds of Emergency Responding Planning with program staff

Child Safeguarding Responsibilities

 Ensure that all beneficiaries of your program are receiving ongoing, age-appropriate verbal or written information in relevant languages about Save the Children’s Child Safeguarding Policy and Code of Conduct.

BEHAVIOURS (Values in Practice)

Accountability:

 Holds self accountable for making decisions, managing resources efficiently, achieving and role modelling Save the Children values

 Holds the team and partners accountable to deliver on their responsibilities - giving them the freedom to deliver in the best way they see fit, providing the necessary development to improve performance and applying appropriate consequences when results are not achieved.

Ambition:

 Sets ambitious and challenging goals for themselves and their team, takes responsibility for their own personal development and encourages their team to do the same

 Widely shares their personal vision for Save the Children, engages and motivates others

 Future orientated, thinks strategically and on a global scale.

Collaboration:

 Builds and maintains effective relationships, with their team, colleagues, Members and external partners and supporters

 Values diversity, sees it as a source of competitive strength

 Approachable, good listener, easy to talk to.

Creativity:

 Develops and encourages new and innovative solutions

 Willing to take disciplined risks.

Integrity:

 Honest, encourages openness and transparency; demonstrates highest levels of integrity

 Always acts in the best interests of children

QUALIFICATIONS

 At least 1 years’ experience in related field especially in financial management

 At least 1 years NGO experiences

 Bachelor degree or equivalent certification/qualification in finance and accounting

 Good working knowledge and skill on computer especially in MS software.

 Basic knowledge of English communication skills, both written and verbal

 Excellent personal organizational skills, including time management, and ability to meet deadlines and work under pressure

 Ability to work collaboratively with colleagues across the organization developing effective working relationships to deliver outstanding results for children

 Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.

 Willingness and capability to comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to health and safety, security, equal opportunities and other relevant policies, including the Child Safeguarding Policy

 Willingness to work in filed office location and project site if needed

 Local base preferable

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော