အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Travel: Occasional travel within Yangon

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 3 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Key accountabilities

Finance:

 Make various payments as per the authorization and approval of budget holders (BHs) and delegated BHs and in accordance with Save the Children’s Scheme of Delegation and financial management policy

 Ensure partners’ proposal budgets are in line with Donor financial proposal guidelines and templates.

 Check all partner financial report and supporting documents in line with donor and SCI requirement and follow up on issues before uploading on Agresso FMS.

 Ensure transparent method for cash transition and conducting cash counts with senior field staff and reconciliation on a weekly and/or random basis for all cash by developing an appropriate timetable.

 Ensure the cash in hand is balanced at all time by using manual cash books and to maintain about 2 week expenditure of following month at the end of the month as required by Field Office implementation forecast.

 Liaise with Regional and Yangon finance staff regarding all relevant financial compliance issues. Capacity Building of field budget holders and project officers in term of financial control and compliance and budget management etc as required.

 Ensure timely and accurate preparation of cash transfer requests from Yangon Head Office based upon the appropriate cash requirement forecasting of field office.

 Ensure that all collections and payments are done against serially pre-numbered cash receipts and cash payment vouchers.

 Ensure conformity with Essential Standards and requirements set up in Agresso FMS for additional relevant guidance in float management and controls, including issuing, reconciling and recording.

 Completely fill in the relevant SCI payment/receipt vouchers for all transactions ensuring accurate description, coding, and enclosing relevant required supporting documents.

 Carry out the regular financial data entry into the cash and petty cash offline excel spreadsheets based on approved payment vouchers.

 Ensure that all financial transactions are coded appropriately as required under the Agresso accounting system. Liaise and consult with Budget Holders, regional finance staff and Yangon Finance and Awards Management Departments as needed.

 Undertake month-end procedures in compliance with financial requirements and ensure timely submission of the full financial document to regional and Yangon finance team.

 Make recommendations where necessary for the improvement of existing financial systems/controls, as well as request for support from Yangon for additional guidance, training, and advice on improvement wherever the need is seen.

 Organizing filling system in accordance with the required standards to ensure clear logical audit trail.

 Take regular backup of the Sub-office financial data to make the appropriate records.

 With the support of Yangon Finance team facilitate the process of internal and external audit providing necessary financial documents and other information.

 Support Program Manager for budget monitoring and monthly forecast submission.

 Prepare monthly or quarterly financial reports in line with reporting tracker.

Others:

 Participate in partner monitoring visit and update the monitoring check list together with follow up actions.

 Perform any other relevant duties related to finance assigned by the supervisor

 Comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to health and safety, security, equal opportunities and other relevant policies

 Carry out the responsibilities of the role in a way which reflects Save the Children's commitment to safeguarding children in accordance the Child Protection Policy

Child Safeguarding Responsibilities:

 Ensure that your staff is providing all beneficiaries of your programme with ongoing, age-appropriate verbal or written information in relevant languages about Save the Children’s Child Safeguarding Policy and Code of Conduct.

Person Specification

 B.Com or equivalent certification.

 Bachelor Degree in relevant financial management field. Professional qualification in Accounting.

 At least 3 year experience in related financial management field

 Intermediate English communication skills, both written and verbal

 Excellent personal organisational skills, including time management, and ability to meet deadlines and work under pressure

 Good communications skills, including English language ability

 Computer proficiency, especially MS Excel

 Ability to work collaboratively with colleagues across the organisation developing effective working relationships to deliver outstanding results for children

 Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.

 Willingness and capability to comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to health and safety, security, equal opportunities and other relevant policies, including the Child Safeguarding Policy


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000