အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

We are looking for an experienced Head of Business IS to be outsourced at an Oil & Gas enterprise in Myanmar.

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 10 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

JOB RESPONSIBILITIES 

HSE: 

• Ensure that IT actions are compliant with HES COMPANY policy 

BUSINESS: 

• Manage the COMPANY software portfolio 

• Check regularly the evolution of the EP software portfolio. 

• Study and propose solutions to install or update part of those software in COMPANY depending on business needs. 

• Organize users’ trainings  

• Manage the IS team in charge of Applications activities, in compliance with IS and management practices. 

• Ensure a continuity in the support, especially for Salsa (SAP) 

• Manage, control and publish the progresses of actions and projects in his/her perimeter 

• Participate actively in the elaboration and the follow-up of budget 

INNOVATION/DIGITAL 

• Contribute in building innovation & digital roadmaps 

• Support the digital officer and the innovation leader 

• Help in implementing innovation & digital project in his/her perimeter 

INFORMATION MANAGEMENT 

• Support information management actors especially for managing data in Business software 

• Lead IST IMO who is part of the Business team 

 

ACCOUNTABILITY 

• Collect quotations from different vendors and provide competitive quotations to the clients 

• Reduce the Audit Comments 

• Contribute to maintaining technical in IS Systems and Software 

 

SERVICE DIMENSION 

Nature and complexity (low: 1, average: 2, high: 3)       - 3 

Sites to be supported (WAN)                                              - 5 sites 

No. of Servers                                                                        - 35 physical servers & 30 virtual servers 

No. of PCs                                                                              - 360 

No. of Data communication equipment                           - 11 routers & about 30 switches 

No. of Users                                                                           - 360 

Applications                                                                           - Main software from EP portfolio 

Support & Relations                                                             - Internal users, external suppliers, ISB, TGIS (France & Singapore) 

Total manpower to supervise                                             - 3 

REQUIREMENTS 

• Engineering Degree in Computer Science or Master Degree in Computer Science, Information Technology or related fields 

• Proven working experience as a Head of Business IT or relevant experience for 10 years at least 

• Strong Knowledge in Databases systems, Mail Systems, Internet and Intranet Technology 

• Strong Knowledge in Software Development, Web and 

• Good knowledge in SAP issues 

• Excellent knowledge of technical management, information analysis and of IS software systems 

• Fluent in English both spoken & written  

• Good presentation skill 

• Good leadership & initiation 

• Good communication with internals & externals 

• Ability to manage workloads and work under pressure 

• Ability to manage personnel 

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000