အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

HRIS

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

This is a hybrid role between HR Subject Matter Expert role as well as the technical role, to bring digital technology to the HR team so that 9000+ people in the bank have seamless and enhanced employee experience.

Responsibilities:

· Serves as the HR subject matter expert in the execution of complex HRIS tasks and various modules, through working with the IT teams

· Create test scenarios and perform tests to ensure all processes function according to predetermined goals

· Assist in the review, testing and implementation of HRIS interfaces, upgrades and patches by working closely with functional and technical staff to coordinate application of upgrade or fix

· Identify system improvements and enhancements; recommends and implements solutions from technical side of view

· Conduct basic installation, configuration and upgrade of the systems, databases and servers according to standard guidelines and methodologies

· Grant user access to HIRS Systems based on the appropriate levels of access given to users

· Prepare documentations about the HR processes and maintenance tasks that are implemented the bank’s HRIS systems

· Configure HCM production and testing instances and possess skill sets including user support, system support, system configuration, monitoring end-user data input, identifying control opportunities and implementing solutions, and resolving user issues

· Ensure the security and reliability of the system

· Validate accuracy of data entered to HRIS by maintaining the quality and identify technical or process issues impacting data integrity

· Assist in investigation of issues relating to security systems and access controls

Skills Required:

· Strong communication and presentation skills, and the ability to thrive in cross-functional teams

· Outstanding analytical, configuration and problem-solving capabilities

· Practical knowledge of importing, exporting and verifying data for use in reports, spreadsheets & graphs

· Ability to use structured thought processes to dissect issues and develop solutions

· Ability to work with sensitive employee data, maintaining confidentiality in all situations with a keen eye for detail, quality and accuracy

· Knowledge of principles, practices and standards of human resource administration in assigned area

· Knowledge of human resource information systems (HRIS) and database maintenance basic concepts

· High proficiency in MS-Excel, comfortable with databases, and analyzing data form multiple sources

· Optimistic personality and have a growth mindset

· Ability to work under pressure and tight deadlines

· Excellent written and verbal communication skills

· Ability to handle multiple projects simultaneously and work under pressure

· Strong organization and project management skills

Qualification Required:

· Bachelor's or master’s degree with a major in Information Technology, Computer Science or related field

· At least 1 to 2 year of experience in HRIS/HR system

· Good understanding of HR Processes (Core HR, Compensation, Performance, Talent Management, etc.)

· Knowledge on several HR information systems and applications

· Good command of English and Myanmar Languages

· Team player with positive attitude

· Highly organized and detail oriented

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 600,000 - 800,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000