အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Internal Audit Associate

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Position: Internal Audit Associate / Manager 

 

We are looking for Internal Audit Specialist to take responsible for performing objective and reliable assessments of the effectiveness of CB Bank’s risk management activities, compliance, auditing regulations, internal control-environment, and to evaluate the adequacy of internal audit team and efficiency of system of control within the bank and the quality of ongoing operations. 

 

About us 

CB Bank has been the front runner in the local banking arena for being the early adopter of technology and innovation backed by our extensive knowledge of local markets and technical expertise. To offer the best banking solutions to the customers, CB Bank leverages on the most secure, reliable and state-of-the-art technology while recruiting the best and brightest talents from around the world. 

CB Bank is one of the largest leading private banks in Myanmar with the largest banking network with branches, self-service machines and mobile banking agents. Even before Myanmar has been recognized as one of the fastest growing economies in the region, CB Bank has always anticipated the growth of the country as well as the underlying opportunities and challenges.  

 

Responsibilities 

 • 1)Planning and performing operational and financial audits 

 • 2)Review and submit audit reports for each audit conducted or supported  

 • 3)Obtain and analyze information for reporting on the adequacy of the internal control environment  

 • 4)Participate in the annual audit plan and related risk assessments by providing subject matter expertise for bank functions and divisional operations  

 • 5)Prepare reports of audit findings for senior management, working with them to arrive at practical and sustainable solutions  

 • 6)Supervise internal audits to access the effectiveness of controls, accuracy of financial records, efficiency of operations and compliance with Central Bank regulation  

 • 7)Execute internal audit staff performance appraisals, promotion, recommendation, terminations, and professional development 

 • 8)Ensure outstanding issues are clearly positioned with senior stakeholders to enable management to resolve in a reasonable timeframe 

 • 9)Execute all aspects of audit activities including risk assessments, audit planning, audit testing, control evaluation, report drafting, work paper documentation, follow-up and tracking of management’s corrective actions in response to findings and verification of issue closure 

 • 10)Provide internal audit reports and follow up on the implementation of audit recommendations 

 • 11)Coach subordinate by sharing business knowledge of products, services and delivery systems, company policies and procedures, applicable laws and regulations and internal control framework  

 • 12)Evaluate effectiveness and efficiency of internal control, risk management and governance systems in the context of both current and potential future risks 


Skills Required: 

 • 1)Ability to develop a comprehensive internal audit program for a bank 

 • 2)Ability to lead and manage audit teams 

 • 3)Ability to effectively report to management and respond to audit findings 

 • 4)Excellent analytics, investigative skills and attention to details 

 • 5)Good communication and strong interpersonal skills 

 • 6)Ability to work under pressure and tight deadlines 

 • 7)Proficient in Microsoft Office applications 

 • 8)Team player with positive attitude 

 • 9)Knowledge and ability to create, implement, evaluate and enhance processes in internal controls  

 • 10)Highly organized and detail oriented 

 • 11)Excellent problem-solving skills with ability to consider alternative and innovative solutions

    

Qualification Required: 

 • 1)Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration or related field is required  

 • 2)Professional qualifications such as CIA, CPA, ACCA, CIMA is preferred   

 • 3)4+ years of relevant experience in a similar internal or external audit position, preferably in a financial institution, banking sector or Big 4  

 • 4)Strong knowledge of understanding banking laws and regulations; international standards such as Basel and IFRS for banking 

 • 5)Extensive knowledge of a bank or financial institution policies and procedures  

 • 6)Thorough understanding of applicable laws including Myanmar Financial Institutions Law, regulations, directives, instructions and guidelines issued by the Central Bank of Myanmar 

 • 7)Essential elements include in-depth knowledge of the organization's industry, best practices, as well as the formal International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

 • 8)Proven knowledge of auditing standards and procedures, laws, rules and regulations 

 • 9)Experience in banking operations and procedures, auditing, risk management, compliance management, credit and lending experience, banking or accounting 

 • 10)Relevant financial service industry knowledge (Credit, Models, Regulatory compliance, Lending, Operations, Treasury, etc.) 

 • 11)Good command of English and Myanmar Languages 

 • 12)Knowledge and skills in audit methodology  

 • 13)Strong acumen in risk management and controls

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000