အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

IT Engineer who has at least 2 year experiences to work with us.

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

• Creating, managing G Suit accounts.
• Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners
• Monitoring and maintaining computer systems and networks
• Vsphere configuration and administration
• Network monitoring with Fortigate 100D
• Responding in a timely manner to service issues and requests
• Repairing and replacing equipment as necessary
• Testing new technology
• Managing technical documentation.
• Responding to breakdowns and investigating, diagnosing and solving computer software and hardware faults
• Weekly report of IT functions to management
• Windows server maintenance task.
• Domain Controller, Group policy, in terms of implementations and administration.
• Troubleshooting, improvising, and solving unknown issue and unfamiliar situations.
• Providing day-to-day support coverage to end users ranging from software and network support, hardware, troubleshooting resolution.
• Developing and implementing IT systems which improve productivity and efficiency of operations to support business lines.
• Demonstrating ability to provide excellent customer service via telephone, remote support or in person to a wide range of users.
• Ensuring that IT systems are fully exploited to improve internal customer service and that our Standards are maintained.
• Ensuring communication systems are efficient and costs monitored controlled.
• Regular updating, maintaining backup data.


Job Requirements

• Bachelor in IT and Computer Science or Diploma in IT or relevant field.
• Must have at least 2 year experiences at related field.
• Additional certification in Microsoft, Cisco or similar technologies is plus.
• Experience with Active Directory implementation and troubleshooting.
• Experience with network service (VPN, DNS, DHCP and WINS) implementation.
• Must have experience with Vsphere, Fortigate firewall, Window server 2012, CCTV system, PABX system.
• Good understanding of computer systems and other tech products.
• Familiarity with remote desktop applications and help desk software.
• Windows server basic such as DNS, DHCP, Certificate Authority, Files server and DFS services Administration.
• Excellent problem-solving and communication skills.
• Ability to work independently
• Able to communicate in English very well.
• Configuring computers for new employees.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000