အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

We are looking for an IT Support Engineer who is passionate about new technology, problem solving & learning.

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 3 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Female only (1 Post)

•        Provide user support and resolve problems related to the different uses of computing systems.

•        Diagnose end user issues including supporting remote workers using a VPN.

•        Assist with administration and maintenance of network, routers, switches, firewalls and cabling.

•        Configure, maintenance, troubleshoot and backup email transport related to technologies

•        First line support for Senior Management & Staff.

•        Responding to general IT requests.

•        Ensure customers technical issues are dealt with professional and in a timely manner.

•        Escalate issues if needed to third parties.

•        Installing software and networking systems.

•        Installing high-level software security systems.

•        Ensuring security software is kept up to date.

•        Maintain and monitor infrastructure and services such as Active Directory, DNS, VPN, Azure, SQL Server, System Center, and Hyper-V.

•        Maintain network and printer facilities at on premises locations including supporting end user laptops and PCs.

•        Administration and maintenance of all internal servers (both physical and virtual).

•        Ensure relevant administration is kept up to date

•        Fixing hardware, software, and networking issues.

•        Training staff on newly installed hardware and software systems.

•        Meeting with the IT Manager to discuss system needs.

•        Filing monthly reports for the IT Manager.


 

Requirements

 

•        Bachelor’s degree in Computer Science or a similar field.

•        3 years of experience as a Technical Support Engineer or similar role

•        Strong knowledge and experience installing, configuring, securing, and troubleshooting Windows Server, domain controller, DNS, DHCP, etc.

•        Extensive knowledge of NAS and backup system

•        Ability to troubleshoot complex software and hardware issues.

•        Provide a high level of customer service/support within agreed SLA’s

•        Self-motivated and able to work independently and collaboratively in a team

•        Good Interpersonal & Communication skills (both written & verbal English).

•        Good Knowledge of Documentation about IT

·         According to job’s nature, Female is more preferrable

·         Able to travel if needed

 

Essential Skills & Experiences


This position requires a minimum of 3 years working experience and skills in:

• Windows Server 2008 R2, 2016 and Desktop Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Systems Administration.

• Virtual Machine management in Azure and Hyper-V.

• Network administration experience – including routers, switches, firewalls and cabling.

• Infrastructure and services such as Active Directory, DNS, VPN, System Center, and Hyper-V.

• Experience working with Office 365 or Exchange

• Great hardware and software trouble shooting and problem-solving skills.

• Excellent IT customer’s support


Other Desirable Experiences & Skills


• Understand and are able to provide user support and resolve problems related to the different uses of computing systems.

• CCNA or higher certified preferred

• MCSA or higher certified preferred

• Knowledge and experience in VMware are an advantage

• Knowledge in IPPBX and Linux is an advantage

• Knowledge in programming language JAVA is desirable for SDN

• Any knowledge of Citrix is desirable

• An ITIL Qualification would be advantageous

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000