အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Junior Account

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁) နစေ့ဉ်အရောင်းစာရင်းများကိုရေးသားတင်ပြပေးရမည်
၂) ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကြွေးကောက်ပေးရမည်
၃) ပေးအပ်လာသောတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည်
၄) စာရင်းဇယားများကိုတိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည်

အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်
၁) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်
၂) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်
၃) ကန်ွပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်
၄) အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
၅) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်
၆) ရရှေည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 800,000 - 1,000,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000