အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Lab Chemist - Male/Female (1) Post

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Convert the policy from top management into the action plan and issued/spread that plan to the associated section.

·         Manage, control, the laboratory as the following…

o    Consultation and find the solution for problem-solving for quality issue, testing process or equipment breakdown.

o    Control the quality of product to meet the standard and customer's requirement.

o    Control test result and testing process to get high accuracy.

o    Control testing equipment to ensure accuracy and precision follow as ASTM standard requirement.

o    Establish calibration / Preventive maintenance of testing equipment and control to follow plan.

o    Manage & Control oil sample to follow procedure or customer requirement.

·         Manage and perform testing process, equipment and sample control according to work instruction and procedures.

·         Coordinate with PSP’s R&D for new formulations & testing & Trial blending

·         Gather statistic information and solution of corrective and continuous improvement and present to management.

·         Provide monthly performance report (KPIs) with quality and timely

·         Establish Procedure, Work instruction, Testing result. Calibration plan

·         Communicate to operation or other section, Customer and Supplier.

·         Issue and Follow up Non-Conforming report.

·         Issue COA of product as customer requirement

·         Manage and control lab waste to be disposed follow regulation

·         Control stock of chemical, glassware that use in laboratory.


Requirements

·         Strongly knowledge & skill of testing and using Laboratory equipment

·         Good knowledge and understanding of the chemical basic

·         Strongly knowledge of quality control procedures and legal standards

·         Good skill of mathematics, data analysis, and statistical methods

·         Good communication skill in English Language for both speaking reading and writing

·         Good skills in computer programs such as Microsoft office Excel, Word, Power point, and Photoshop.

·         Preferring knowledge and understanding of the product and basic of lubricating oil.                           

·         Good skill & knowledge in quality control system such ISO standard or any system.

·         Shall have Safety Knowledge & 5S program in Laboratory.

 

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
2 လ
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
USD 1500 - 2500
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
2 လ
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
1 လ
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
1 လ