အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Sell medical products, systems or services to achieve sales targets for assigned businesses/territories and overall business objectives

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Responsibilities

-Support superior in managing day-to-day operating expenditures against operating budgets to ensure efficient usage of resources
-Provide input to medical sales plans based on experience. Implement action plans to achieve sales targets for assigned businesses/territories
-Track self/team progress against key performance indicators and sales plans. Prioritize and review daily sales activities performed
-Call/visit existing and prospective customers to solicit orders, gain demonstrations and quotation opportunities. Conduct product demonstrations and emphasize saleable features/customer benefits
-Prepare quotation/tender prices, delivery and commercial terms in accordance with company policies
-Report on the activities and products of the competitors
-Record sales data for reporting and tracking purposes. Maintain relevant customer data in appropriate customer relationship management databases
-Execute continuous improvement activities to enhance sales processes, sales plans, customer satisfaction, etc., to improve sales targets
-Maintain a customer complaints/issues log and follow up on customer issues
-Respond to customer orders and queries. Inform current and prospective customers of promotions and new/upgraded products
-Work with internal stakeholders to ensure timely delivery or installation of products/systems. Support internal stakeholders in relationship development with key customers


Job Requirements

-Bachelor Degree or professional qualification in a Science or Medical-related discipline

-Up to two years' experience in a similar role in both Medical promotion and Retail Channel

-Demonstrate basic knowledge and understanding of the industry/market/competitors/customers
-Demonstrate basic knowledge in assigned products/services/systems and strong selling skills
-Demonstrate basic knowledge of regulatory requirements of products within assigned territories, including handling procedures, shelf life, warranties, etc.
-Demonstrate strong communication and negotiation skills
-Demonstrate basic research and analytical skills
-Demonstrate proficiencies in office productivity tools (e.g. Excel, Word and PowerPoint)
-Demonstrate fluency in local language and ideally in English, both written and spoken

-Excellent selling, communication and negotiation skills

-Prioritizing, time management and organizational skill

-Relationship management skills and openness to feedback

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 800,000 - 1,000,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000