အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Migration Coordinator

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 2 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Career Opportunities
Position Title :    Migration Coordinator
No. of Post :    (1) Post
Report to :    Director
Department :    Restoring Family Links Department
Project Name :    MRCS Migration and Displacement Capacity Building Project
Duty Station :    Nay Pyi Taw/Yangon
Grade :    E2
Benefits Packages         : Salary +  Insurance + Training + Travelling Allowances + Casual Leave+ Quarantine Leave + Annual Leave + Medical Certificate Leave + Maternity Leave + Substituted Leave
Application Deadline     :    ( 18/06/2020), 16:30 
Myanmar Red Cross Society (MRCS) is volunteer based humanitarian organization throughout the whole country acting with and for the most vulnerable at all times. Benefit Package consists of Paid Medical, Annual, Casual Leave, Insurance, On-Duty for Training, Provide Accommodation Allowance & Hardship Allowance for specific area, Training and Development Opportunities, Promotion and Management Development.
Background: Myanmar Red Cross Society (MRCS) is committed to strengthen its capacity to address humanitarian needs in the context of migration and displacement. In order to realize this commitment, MRCS has endorsed an Action Plan on Migration and Displacement, to be achieved within two years (2019-2020). 
Purpose of the Position: The Migration Coordinator will be responsible to manage the planning, implementation, coordination, monitoring, and reporting of all activities related to the Action Plan on Migration and Displacement.

Duties and Responsibilities
I. Implementation
   1. Under the guidance and supervision of the RFL Director, manage the planning and implementation of activities related to the Action Plan in coordination with MRCS departments, Red Cross Movement partners and external stakeholders, including government departments, Civil Society Organizations, UN Agencies, and NGOs, among others. 
   2. Organize regular coordination meetings, information sharing and capacity building of
the MRCS Migration Task Force members in collaboration with Red Cross Movement Partners. 
   3. Arrange and facilitate workshops, trainings, assessments, roundtable discussions, and other events related to the implementation of the Action Plan.
4. Development of tools to monitor and evaluate activities. 
   5. Support the identification of opportunities for further engagement of MRCS in Migration and Displacement. 
II. Monitoring and Evaluation
    6. Ensure adequate and good quality monitoring and follow-up, narrative reporting including translation, and knowledge management of documents and tools produced.
    7. Conduct field visits as required and support activities implemented at the branch level. 
III. Financial Management
8. Review and finalize budget plans and working advances requests.
9.  Follow-up utilization rates regularly and ensure timely submission of working advance clearances and necessary reports. 
IV. Coordination and Collaboration
   10. Coordinate with MRCS support services departments and IFRC as necessary. 
V. Reporting
   11. Preparation and submission to annual and quarterly plans of action including budgets, and monthly/ quarterly/ and annual narrative progress reports.
VI. General
   12. To take a higher acting responsibility as necessary.

Skills, Competencies and Requirements
· Must be a Myanmar National
· Age between 35 to 50 years
· University Degree, Master Degree 
· Must be (2) years working experience related to Migration and Displacement
· Experience in planning, reporting and project management
· Cash/Budget Control
· Local capacity building and community development
· Knowledge in planning, reporting and project management
· Must have strong coordination, negotiation, collaboration
· Effective Computer Skills (MS Office packages)
· Ability to travel anywhere at short notice
· Effective English language and translation 
**Note: Applicants will be considered to be shortlisted that need to send application letter, CV, passport-size photo, education qualifications and references (PDF Version) to:
Head Office:         Branch Office: 
Myanmar Red Cross Society         Myanmar Red Cross Society 
Razathingaha Road, Dekhinathiri,         No. 42, Red Cross Building, Strand Road,
Nay Pyi Taw.         Botahtaung Township, Yangon.  (or) 
Email: mrcshrrecruitment@redcross.org.mm 
For more information and application, please visit to the www.redcross.org.mm
Only short-listed candidates will be contacted for a personal interview.


Career Opportunities
Position Title :    Migration Coordinator
No. of Post :    (1) Post
Report to :    Director
Department :    Restoring Family Links Department
Project Name :    MRCS Migration and Displacement Capacity Building Project
Duty Station :    Nay Pyi Taw/Yangon
Grade :    E2
Benefits Packages         : Salary +  Insurance + Training + Travelling Allowances + Casual Leave+ Quarantine Leave + Annual Leave + Medical Certificate Leave + Maternity Leave + Substituted Leave
Application Deadline     :    ( 18/06/2020), 16:30 
Myanmar Red Cross Society (MRCS) is volunteer based humanitarian organization throughout the whole country acting with and for the most vulnerable at all times. Benefit Package consists of Paid Medical, Annual, Casual Leave, Insurance, On-Duty for Training, Provide Accommodation Allowance & Hardship Allowance for specific area, Training and Development Opportunities, Promotion and Management Development.
Background: Myanmar Red Cross Society (MRCS) is committed to strengthen its capacity to address humanitarian needs in the context of migration and displacement. In order to realize this commitment, MRCS has endorsed an Action Plan on Migration and Displacement, to be achieved within two years (2019-2020). 
Purpose of the Position: The Migration Coordinator will be responsible to manage the planning, implementation, coordination, monitoring, and reporting of all activities related to the Action Plan on Migration and Displacement.

Duties and Responsibilities
I. Implementation
   1. Under the guidance and supervision of the RFL Director, manage the planning and implementation of activities related to the Action Plan in coordination with MRCS departments, Red Cross Movement partners and external stakeholders, including government departments, Civil Society Organizations, UN Agencies, and NGOs, among others. 
   2. Organize regular coordination meetings, information sharing and capacity building of
the MRCS Migration Task Force members in collaboration with Red Cross Movement Partners. 
   3. Arrange and facilitate workshops, trainings, assessments, roundtable discussions, and other events related to the implementation of the Action Plan.
4. Development of tools to monitor and evaluate activities. 
   5. Support the identification of opportunities for further engagement of MRCS in Migration and Displacement. 
II. Monitoring and Evaluation
    6. Ensure adequate and good quality monitoring and follow-up, narrative reporting including translation, and knowledge management of documents and tools produced.
    7. Conduct field visits as required and support activities implemented at the branch level. 
III. Financial Management
8. Review and finalize budget plans and working advances requests.
9.  Follow-up utilization rates regularly and ensure timely submission of working advance clearances and necessary reports. 
IV. Coordination and Collaboration
   10. Coordinate with MRCS support services departments and IFRC as necessary. 
V. Reporting
   11. Preparation and submission to annual and quarterly plans of action including budgets, and monthly/ quarterly/ and annual narrative progress reports.
VI. General
   12. To take a higher acting responsibility as necessary.

Skills, Competencies and Requirements
· Must be a Myanmar National
· Age between 35 to 50 years
· University Degree, Master Degree 
· Must be (2) years working experience related to Migration and Displacement
· Experience in planning, reporting and project management
· Cash/Budget Control
· Local capacity building and community development
· Knowledge in planning, reporting and project management
· Must have strong coordination, negotiation, collaboration
· Effective Computer Skills (MS Office packages)
· Ability to travel anywhere at short notice
· Effective English language and translation 
**Note: Applicants will be considered to be shortlisted that need to send application letter, CV, passport-size photo, education qualifications and references (PDF Version) to:
အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 600,000 - 800,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော