အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Operation Manager MDY

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

An operations manager is a key part of a management team and oversees high-level HR duties, such as attracting talent and setting training standards and hiring procedures. They also analyze and improve organizational processes, and work to improve quality, productivity, and efficiency.

Job Responsibilities

•Recruit, select, train, assign, schedule, coach, counsel and discipline employees

•Communicate job expectations; planning, monitoring, appraising and reviewing job contributions

•Plan and review compensation actions; enforcing policies and procedures

•Develop, implement and review operational policies and procedures

•Build alliances and partnerships with other organizations.

•Help promote a company culture that encourages top performance and high morale

•Contribute operations information and recommendations to strategic plans and reviews; prepare and complete action plans; implement production, productivity, quality, and customer-service standards; resolve problems; complete audits; identify trends

•Forecast requirements; prepare an annual budget; schedule expenditures; analyze variances; initiating corrective actions

•Develop operations systems by determining product handling and storage requirements; develop, implement, enforce and evaluate policies and procedures; develop processes for receiving the product, equipment utilization, inventory management and shipping

•Analyze process workflow, employee and space requirements and equipment layout; implement changes

•Maintain a safe and healthy work environment by establishing, following and enforcing standards and procedures; complying with legal regulations

•Update job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations

•Accomplish operations and organization mission by completing related results as needed

•Meet or exceed operations labor budget expectations

•Manage staff levels, wages, hours, contract labor to revenues

•Responsible for all department managers and supervisors, with review/approval responsibility for all operations employees

•Run a safe, injury/accident-free workplace

•Responsible for all aspects of vehicle and heavy equipment rentals

•Establish contracts and pricing and ensuring proper maintenance and serving as primary liaison with utilities and local government agencies, such as fire, police, health and safety agencies

•Manage relationships with key operations vendors

•Track vendor pricing, rebates and service levels

•Review and approve all operational invoices and ensure they are submitted for payment

•Serve as the primary point of contact when there are customer issues related to equipment quality, customer service, or accidents and mishaps on-site. In particular, this includes any issues on-site at client facilities, such as breaking a fence or tape residue on flooring

•Communicate customer issues with the operations team and devise ways of improving the customer experience, including resolving problems and complaints

•Work closely with GM and management team to set and/or implement policies, procedures, and systems and to follow through with implementation.

•Communicate all operating policies and/or issues at department meetings

•Work closely with the inventory manager and team to perform analysis of our inventory and ensure we are utilizing our inventory effectively, purchasing the right equipment, maintaining solid inventory data and reduce sub-rental expenses

•Communicate with legal counsel and safety department to ensure all processes remain compliant with governmental regulations

Requirements

•Age, not more than (45)

•Qualification level of a degree holder in operation management or related field.

•Experience in management, operations, and leadership.

•Understanding of general finance and budgeting, including profit and loss, balance sheet and cash-flow management.

•Ability to build consensus and relationships among managers, partners, and employees.

•Excellent communication skills.

•Solid understanding of financial management.

•Must have Driving License

•Excellent command of English both spoken and written

•Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing

•Able to work under pressure, travel with short notice and pull overtime if needed

•Experience in working in the Automotive Spare Parts industries

•Ability to work systematically, data analyze skill with critical thinking skill

•Ability to interact well with all subordinates in the organization

•Technical analysis skill

•Customer service-oriented

•Able to handle complain amicably with good communication skills

Personal Attributes 

•Leadership

•Conflict Management

•Business Negotiation

•Organization

•Decision-Making

•People Management

•Data Entry Skills

•Data Processing Skills

•Dependable

•Reporting Skills

•Deadline-Oriented

•Budget Development

•Critical Thinking and Problem-Solving Skills

•Planning and Organizing

•Communication Skills

•Persuasiveness

•Influencing and Leading

•Delegation

•Team Work

•Negotiation

•Adaptability

•Stress Tolerance

Other Information

•Salary: USD (800-1200) or Equivalent Kyats or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

•Job Type: Full Time,

•Contract Type: Fixed-Term Contract

•Benefits: Annual Bonus, Variable Bonuses (Performance, Allowances and etc.)

•Location: No-402, 81 Street, Street 30 between 31, Chanmyathazi city, Mandalay.

•Working hours: 9 am to 5.30 pm, Monday to Saturday

How to Apply?

Interested persons should submit a CV with an application letter with original handwriting, passport size color (2) photo (within three months taken), copies of NRC Card, Labour registration card, Graduation certificate. Clearance certificate from respective ward & police Station, working experience and other relevant certificate together with supporting documents, expected salary, contact phone number to No.(79/81), Room #705~706 & 904, Central Tower, Corner of Anawrahta Road & 39th Street, Kyauktada Township, Yangon by personally (or) please email a copy of your detailed resume in MS Words format to recruitment@winthein-sons.com Please do specify application post (or) use apply form.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော