အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Promo Editor

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Responsibilities
•    Editing short spots and billboards (:10, :15, :30, :60) in order to promote complex video content.
•    Involves moderate editing of content, replacing program graphics, creating ready to air video files
•    Add voiceover or soundtracks to video content
•    Cut programs to clock
•    Following edit suggestions provided by client account team, edit to time, finesse video transitions, and coordinate delivery with client account and production teams. With direction from the client account team, this may involve a re-organization of the program material that creates a new program.
•    Footage and images will come from a variety of sources and in some cases will come from the client or purchased footage.
•    Collaborate within the Business Development team to develop and optimize promotional campaigns across various digital platforms and locations
•    Creating campaign visualizations and (statics) mock-ups to support sales pitches.
•    Creating campaign visualizations and (Video) mock-ups to support sales pitches.
•    Edit footage into timelines and cut time out of certain shots to create a more impactful story for the audience
•    Experience producing storyboards, Titling, Transition, Text animate characters, VFX (Visual effect), Colour gradation, Colour correction, Expression, Graph Editor, Rendering.
•    Plans concept by studying information and materials.
•    Illustrates concept by designing rough layout and arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts.
•    Design Size scaling, Retouching, Create Graphic design.
•    Determine how best to represent a concept visually for advertising Medium.
•    Create the grid layout plan for advertising digital wall.
•    Calculate the display ratio and resolution for all digital medium.
•    Create a commercial animation video for various clients.
•    3D modeling for an advertising medium. (Beneficial but not essential)
•    Other duties as assigned


Requirements
•    BA/BS degree.
•    Relevant experience in television promotion and presentation, graphics, video editing, video production, audio production, music editing, and sound effects.
•    Must have tremendous design sensibilities & superior knowledge of Adobe Creative Suite software.
•    In-depth knowledge of Adobe Premiere and Final Cut Pro.
•    Advanced experience with Adobe Photoshop and Adobe After Effects is required.
•    Extensive experience interpreting producer ideas and working with editors and support staff.
•    Strong ability to work well under tight deadlines both independently and within groups.
•    Able to lead as well as direct others.
•    Ability to learn and adjust to new television and web technology.
•    Must be a team player with a professional, positive, outgoing personality who takes initiative without supervision.
•    Deep knowledge and appreciation for music and lifestyle culture.
•    Must be passionate, fearless and have a good sense of humor.
•    Excellent understanding and appropriate experience of design principles and related software including Essentials: Photoshop, Lightroom, illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Cinema 4D, Window or Mac (relevant plugin and software)
•    Types of film/video (relevant): Commercials, corporate training videos, feature films, music videos, television programmes
•    Experience Digital LED natures.
•    Creative Guideline. (Beneficial but not essential)
•    Key Qualifications: Video Editing, Strong Adobe After Effects skills, ideally with demonstrable experience in motion graphics
•    Strong creative thinking, exhibiting a range or varied styles and techniques
•    Good understanding of video and DVD formats, compression techniques and format requirements/constraints
•    3D skills, including modeling, texturing and animation
•    Experience design principles & elements.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000