အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Expect only experienced candidate. Prefer male candidates.

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Senior level
 • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 4 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Description

General and task management 

 1. Manage all quality-related issues within the manufacturing team (e.g internal, supplier, customer warranty) identify root cause and instigate permanent corrective actions for product quality issues. 
 2. Work with internal and external stakeholders to resolve quality issues that arise as quickly and efficiently as possible to prevent compromising quality and safety standards. 
 3. Carry out product and process auditing 
 4. Ensure control plans and associated documentation are implemented effectively and maintained. 
 5. Monitoring and report on quality-related key performance indicators including scrap monitoring, rework levels, parts per million (PPM) figures. 
 6. Stop production in the event of manufacture of unacceptable goods/processes 
 7. Ensure compliance and assist with adherence to Quality Management system (TS16949/ISO9001)
 8. Write product test procedures. 
 9. Undertake special projects as required
 10. Assist with training of quality awareness 
 11. Report on (KPI) in order to adhere to process and prevent occurrence of any non-conformity relating to product, process system. 
 12. Assist with first off sample approvals. 
 13. Promote the use of customer preferred techniques for continuous improvement such as Six-sigma, Poka-Yoke (Error Proofing), Measurement system analysis. 
 14. Participate in cross-functional teams in the development of new products or changes related to current products in meeting customer requirements.
 15. Participate in the development and refinements of Design and process FMEA's (Faliure mode effects analysis). 
 16. Manage the supplier KPI. 
 17. Manage and coordinate customer PPM, supplier problem solving on time, cost recovery and supplier warranty indicators. 
 18. Lead quality audits. 
 19. Keep up with current and developing manufacturing and engineering trends that concerns product quality
 20. Undertake special projects as required. 
 21. Contribute to continuous improvements activities. 
 22. Quality control of work by appropriate reviews. 
 23. Support and lead process improvements activities. 
 24. Write reports and present progress at project meetings and to clients. 
 25. Achieve goals within budget. 
 26. Conduct bench marking studies to determine best practices / design and future trends 
 27. Plan projects or subtasks so they may be tracked and presented. 
 28. Attend various meetings and actions / communicate instructions 
 29. Produce written reports and make presentations. 
 30. Undertake continuous training and development 
 31. Perform root cause analysis and resolve problems. 
 32. Independently determine approach and assigned tasks. 


Job Requirements

 1. Relevant business/commercial or manufacturing / engineering degree preferred, or equivalent. 
 2. Membership of an industry related Professional body would be advantageous 
 3. Previous experiences in a high volume manufacturing environment, preferably automotive. 
 4. Experience of working in Quality Assurance 
 5. Six Sigma/ Lean Manufacturing skills
 6. Experience of dealing with customers and suppliers. 
 7. Automotive Knowledge. 


Other Criteria.

 1. Exercise substantial / judgment in work methods and interpreting goals. 
 2. Work independently and is reviewed infrequently with minimal supervision. 
 3. Self-supervising within the guidance and expectations of divisional management. 
 4. Knowledge of quality systems and measurement. 
 5. Strong knowledge of advanced product quality planning (APQP), Production part approval process (PPAP), failure mode effect analysis (FMEA)
 6. Lean Manufacturing knowledge 
 7. Knowledge of TS16949 and ISO9000
 8. Understanding of ISO14001 and Health and safety practices. 
 9. Understanding of engineering drawings and manufacturing processes. 
 10. Ability to work in an diverse and dynamic environment 
 11. Planning and prioritising activities. 
 12. Good communication and interpersonal skills. 
 13. Negotiation skills. 
 14. Ability to present data effectively 
 15. Problem solving skills. 
 16. Team working skills. 
 17. Analytical skills. 
 18. Understanding of cost and financial impacts. 

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
2 လ
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
USD 1500 - 2500
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
2 လ
general.anonymous_employer
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
1 လ
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ
1 လ