အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Regional Manager

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

REGIONAL MANAGER

Assisting the company to achieve its goals and objectives by region is the responsibility of a Regional Manager. These managers assist recruitment efforts by assessing each prospective staff and assigning them in the best possible locations. Managers also oversee consultants, and sales staff. Regional Managers work to improve productivity, customer relations and service, and surpassing regional goals. To do this, managers coordinate with, mentor and motivate sales leaders and branch managers. They conduct store and site visits to assess the conditions and recommend changes. Managers also do periodic performance evaluations to ensure that their team is on the right path to achieving their goals. 


Brief Job Description

Supervising staff, Coordinating with departments ,Preparing reports ,Executing business strategies ,Conducting presentations ,Conducting training sessions ,Motivating employees ,Collaborating with managers ,Being responsible ,Achieving goals ,Fostering customer relationships ,Reinventing the company image, Visiting store locations ,Working with store managers ,Assessing the productivity and achievements of the stores ,Recommending changes ,Implementing and enforcing company regulations ,Planning and coordinate sales training sessions ,Recruiting, interviewing and dismissing employees ,Reviewing measures to achieve performance targets ,Attending conferences, events and meetings ,Leading by example ,Preparing, reviewing and reporting on budgets and expenditure ,Negotiating contracts and deals 


Full Job Description

·         Ensure documentation of employment actions as per employment law and company policy.

·         Ensure employees provide excellent customer service and handle complaints with professionalism.

·         Determine extent and service quality levels by inspecting facilities.

·         Secure long-term client relationships by maintaining effective client relations.

·         Seek new business opportunities and coordinate with Director of New Business to secure contracts.

·         Review and analyze performance and suggest improvement plans to Senior Regional Manager.

·         Ensure completion of paperwork from each region and audit controls on time.

·         Monitor contract services budget and financial performance management.

·         Report to Corporate Office, Regional Manager and Regional Vice President on financial performance on time.

·         Interview candidates professionally and manage staff levels as per contractual obligations.

·         Control effective labor and comply with labor management tools, systems, policies and procedures.

·         Develop project work plan and staffing and recruit or assign regional project personnel.

·         Manage working knowledge of customer needs and contract requirements, resources required and deliverables.

·         Ensure mapping of site resources and activities and manage as per timelines and budget constraints.

·         Follow program management principles to plan and execute team activities.

 

Requirements

·         Age not more than (45)

·         Qualification level of a degree holder in Business related course. Sales & Marketing is highly preferable

·         Minimum 5 years’ experiences in auto parts industry of retail and whole sales markets

·         Meeting Sales Goals, Motivation for Sales, Territory Management, Presentation Skills, Performance Management , Building Relationships, Emphasizing Excellence, Negotiation, Results Driven, Sales Planning, Managing Profitability

·         Successful previous experience in managerial role, consistently meeting or exceeding targets

·         Must have Driving License

·         Excellent command of English both spoken and written

·         Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing

·         Able to work under pressure, travel with short notice and pull overtime if needed

·         Experience in working in the Automotive Spare Parts industries

·         Ability to work systematically, data analyze skill with critical thinking skill

·         Ability to interact well with all subordinates in the organization

·         Technical analysis skill

·         Customer service-oriented

·         Able to handle complain amicably with good communication skills

 

Key Skills

·         Strategic planning 

·         Supervisory skills 

·         Meeting deadlines 

·         Following regulations 

·         Customer service 

·         Quality and goal orientation 

·         Communication and listening 

·         Public speaking 

·         Staff assessment and motivation 

·         Numeric reporting 

·         Resilience and professionalism 

·         Negotiating and Networking 

·         Mentoring and training 

·         Technology skills 

·         Telephone skills 

·         Team collaboration and leadership 

·         Forecasting and project management 

·         Prioritization

 

Other Information

Salary: USD (500) (Equivalent Kyats) or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

Job Type: Full Time,

Contract Type: Fixed-Term Contract

Benefits: Variable Bonuses (Performance, Allowances and etc.)

Location: Varies across the nation

Working hours: 9am to 5.30pm, Monday to Saturday


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000