အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

We are looking for a competitive and trustworthy Sales Executive to build up our Solar business portfolio.

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 3 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

 Prospecting the company- through use of multiple procedures like cold calling, generating enquiries, handling enquiries and other such sales tactics .

 Database management- a sales executive is expected to maintain a database which lists their daily work, or in better companies, at least builds a CRM.

Building the pipeline- In this, the executive has to break down the pipeline into hot, warm and cold customers. 

  Closing the sales pipeline- sales Executive to ensure that the warm and hot prospects are being converted to end customers.

 Strategic decision making- As mentioned earlier, it is the job of the sales Executive to align the work of the sales team with the expectations of the management. Thus, for this there need to be several strategic decisions to be made at sales level which are made by the sales Executive. For example – A sales Executive can condone giving discount and yet pressurize his team to sell higher. This might be done to increase profit margins of a company. Such strategic decisions and their implementation is the job responsibility of the sales Executive.

 Business Expansion- through the use of multiple sales Team and multiple segmentation strategies is the job of the sales Executive. In a saturated market, the sales Executive has to work with the marketing department to attract customers better.

Meeting the management’s expectations-Finally, and most importantly, it is the job of the sales Executive to implement strategy and direct the team in the manner that he meets the expectations of the management of the company. If the expectations are improper, then it is the sales Executive’s job to communicate the same to the company. Or if he/she needs any help in achieving targets / changing strategy, then it is the sales Executives job to communicate the same to the management or to higher ups. 

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 800,000 - 1,000,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000