အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Sales Executive (Steel) MDY

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Sales Executive (Steel) MDY

Sales executives are the key point of contact between an organization and its clients: answering queries, offering advice and introducing new products. Their work includes: organizing sales visits. demonstrating and presenting products. establishing a new business.

Job Responsibilities

 • Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs

 • Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking, and social media

 • Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns

 • Prepare and deliver appropriate presentations on products/ services

 • Create frequent reviews and reports with sales and financial data

 • Ensure the availability of stock for sales and demonstrations

 • Participate on behalf of the company in exhibitions or conferences

 • Negotiate/close deals and handle complaints or objections

 • Collaborate with team to achieve better results

 • listen to customer requirements and present appropriately to make a sale

 • maintain and develop relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails

 • cold call to arrange meetings with potential customers to prospect for new business

 • respond to incoming email and phone inquiries

 • act as a contact between a company and its existing and potential markets

 • negotiate the terms of an agreement and close sales

 • gather market and customer information

 • challenge any objections with a view to getting the customer to buy

 • advise on forthcoming product developments and discuss special promotions

 • create detailed proposal documents, often as part of a formal bidding process which is largely dictated by the prospective customer

 • check the quantities of goods on display and in stock

 • make accurate, rapid cost calculations and providing customers with quotations.

 • negotiate on price, costs, delivery, and specifications with buyers and managers

 • liaise with suppliers to check the progress of existing orders

 • record sales and order information and sending copies to the sales office, or entering figures into a computer system

 • represent the company at trade exhibitions, events, and demonstrations

 • feed future buying trends back to employers

 • review your own sales performance, aiming to meet or exceed targets

 • attend team meetings and share best practice with colleagues

 • Other duties assigned by the management.

 Requirements

 • Age, not more than (35)

 • Any Graduate (Sales & Marketing Diploma or Certificate is preferable)

 • Minimum 5 years’ experiences in Sales & very acquainted with plus knowledgeable about the steel industry

 • Excellent command of English both spoken and written

 • Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet, Myanmar, and English Typing

 • Able to work under pressures and challenging situations

 • Must have excellent communication skills to succeed

 • Able to work well with a wide range of people from different parts of the business

 • Have good presentation skills

 • Able to work overtime if required

 • Must be very familiar and up to date with Auto Parts

Personal Attributes

 • Good presentation skills

 • Good analytical skills

 • Networking

 • Persuasion

 • Public Speaking

 • Research

 • Closing Skills

 • Prospecting Skills

 • Identification of Customer Needs and Challenges

 • Market Knowledge

 • Meeting Sales Goals

 • Professionalism

 

Other Information

 • Salary: USD (250-300) or Equivalent Kyats or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

 • Job Type: Full Time, Contract Type

 • Contract Type: Fixed-Term Contract

 • Benefits: Annual Bonus, Variable Bonuses (Performance, Allowances, Sales Incentives (Daily, Weekly, Monthly)

 • Supporting: Cellphone, Laptop, Mobile Expenses, Travelling Expense, Vehicle

 • Sales Target: 1000x of base salary.

 • Location: Nationwide, No-402, 81 Street, Street 30 between 31, Chanmyathazi city, Mandalay.

 • Working hours: Subjected to the contract (or) 9 am to 5.30 pm, Monday to Saturday 

How to Apply?

Interested persons should submit a CV with an application letter with original handwriting, passport size color (2) photo (within three months taken), copies of NRC Card, Labour registration card, Graduation certificate. Clearance certificate from respective ward & police Station, working experience and other relevant certificate together with supporting documents, expected salary, contact phone number to No.(79/81), Room #705~706 & 904, Central Tower, Corner of Anawrahta Road & 39th Street, Kyauktada Township, Yangon by personally (or) please email a copy of your detailed resume in MS Words format to recruitment@winthein-sons.com Please do specify application post (or) use apply form.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော