အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

 Employee Engagement  Training and Development  CSR

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

§  To design and deliver the workforce engagement strategy in conjunction with the Head of HR monitoring and evaluating as appropriate.

§  To ensure that the development and delivery of effective engagement tools are developed, maintained, and evaluated to ensure effectiveness.

§  Support organizational change by creating effective internal communications strategies and ensuring best practice across HR services as changes in managed.

§  Monitor financial budgets for communication and engagement activity.

§  Support and maintain the employee engagement programs and initiatives that support events PME’s goals and culture.

§  Develop and communicate positive employee relations strategies and retention initiatives that foster and promote culture of excellence.

§  Establish and maintain measurement standards to provide meaningful information that will guide continual improvement and further increase employee engagement, satisfaction and retention.

§  Responsible for ensuring content consistency of messages and alignment to overall company and HR strategy.

§  Analyze information and identify workplace improvement needs.

§  Evaluate the effectiveness of employee relations programs through the use of metrics.

§  Improve recognition programs based on current business needs.

§  Lead and development of all soft skills training, including career development activities to support PME talent management.

§  Work across the business to develop and understanding of the professional qualifications/ mandatory qualifications required for PME staff

§  Develop and coordinate PME T & D program, ensure staff are engaged and involved with T & D initiatives.

§  Identify management and leadership training requirements to meet business needs. Support leadership development and help to manage succession planning.

§  Design and deliver core internal training including the corporate induction, utilizing the support of our HR colleagues or external providers where appropriate.

§  Have oversight of the allocated training budgets and carry out appropriate monitoring/reporting on usage and chargeability by departments.

§  Work with the Head of HR to create a framework for career routes and succession planning for staff at PME.

§  Communicate a regular internal training to all employees

§  Building relationship with 3rd party training providers

§  Promotes awareness of corporate responsibility within the organization by involving employees ensuring both the management and workforce are informed, involved, and understand the reasons and importance of CSR.

§  Identifies proactive and corrective CSR initiatives and the resources required to implement them.

§  Develops CSR programs aiming towards protecting our environment resources in collaboration with

§  Coordinates with external parties in arranging social and cultural activities to promote the corporate image of the organization.

§  Generate and promote ideas aimed at creating in the company CSR activities. Coordinate community outreach initiatives to ensure a cohesive image is presented to the community and stakeholders.

§  Maintenance CSR strategy in the company. Supervise and follow up the company contribution and sponsorship towards the local community. 

§  Take responsibility for the effective outcome of team work.

§  Liaise with Head of HR on regular basis regarding verification on interpretations or processes, trends and issues which may have wide reaching implications.

§  To carry out any other reasonable duties as may from time to time be requested the Head of HR and CEO.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 800,000 - 1,000,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000