အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Senior Accountant

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်SENIOR ACCOUNTANT

Job Responsibilities

 • Perform accounting functions as assigned including, but not limited to book, reconcile and report in-force premium, direct written premium and loss fund balance, retro accrual, cash, cash applied to A/R, bad debt allowance and non-admitted A/R on a monthly basis as well as for any GAAP vs. STAT differences.

 • Prepares and records asset, liability, revenue, and expenses entries by compiling and analyzing account information.

 • Maintains general ledger by transferring subsidiary accounts; preparing a trial balance; reconciling entries.

 • Back-up month-end duties assigned to other Senior Accountants.

 • Summarizes financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss, and other statements.

 • Assists in preparation of monthly management report and accompanying schedules, worksheets and narratives, including “Budget vs. Actual” variance reports. Assist in providing follow-up and documentation of significant variances.

 • Assist with completion of the quarterly and annual regulatory filings; preparation of assigned Quarterly and Annual Statutory Statement pages/schedules.

 • Assist with annual external audit. Complete requested materials. Assist in preparing assigned schedules for the annual and interim audit.

 • Assist with testing and receive final approval for system reports required for management, financial reporting and general ledger reconciliations.

 • Coordinate and resolve various issues with bank such as cleared check differences, bank fee anomalies, targeted balance calculations and enhancements to online services.

 • Monitor positive pay exceptions.

 • Bank liaison.

 • Conform with and abide by all regulatory guidance and internal policies & procedures.

 • Document policies, procedures and workflow for assigned areas of responsibility.

 • Maintain project log for Senior Accountant position.

 • Contribute to department and organization special projects as assigned.

 • Special ad-hoc projects as requested by senior management upon request

Requirements

 • Age not more than (45)

 • Qualification level of a degree holder in relevant positions- B. Com/CPA/LCCI III/ ACCA

 • Minimum (5) years of Accounting and Taxation or Auditing Experience

 • Thorough understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as well as Myanmar Accounting Standard (MAS). Knowledge of Statutory accounting principles.

 • Strong analytical and accounting skills.

 • Excellent command of English (4 skills) – (Relevant Certificate Required)

 • Intermediate to advanced experience or proficient in MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing

 • Knowledge or experience of Senior Accountant position is a must

 • Familiar with government taxation laws and regulations, local taxation policies, etc. is an added advantage

 • Intermediate to advanced knowledge of major accounting software packages for both general ledger and statutory accounting. Understanding of Odoo’s accounting functions are preferable.

 • Must be able to effectively handle multiple projects simultaneously in a deadline driven environment.

 • Excellent verbal, written communication and interpersonal skills.

 • Ability to work independently and as part of a team and take on new tasks with high level of difficulty.

 • The individual will be expected to work with minimal up-front guidance and take ownership of his / her work product. The individual will work closely with all major functional leaders of the Company.

 • Able to work under pressures and challenging situations

 • Able to work overtimes if required

Personal Attributes

 • Meticulous, analytical and organized

 • Integrity and able to keep company confidentiality

 • Initiative and self-motivated

 • Detail-oriented

 • Risk management skills

 • Report writing skills

 • Good Communication Skills

 • Pleasant Personality

Other Information

 • Salary: USD (600) (Equivalent Kyats) or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

 • Job Type: Full Time, Part Time

 • Contract Type: Fixed-Term Contract

 • Benefits: Variable Bonuses (Performance, Allowances and etc.)

 • Location: Central Tower (Kyauktada Township, Yangon)

 • Working hours: 9am to 5.30pm, Monday through Saturday except for Saturday which is 9am to 3.30pm,အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000