အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Senior Admin Executive (Female Only) (2) Post

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Description

-Received and arrange the car according to the schedule nbooking.

-Arrange the meetings, appoitments, accommodation, travel, events for BOD

-Provide typing, copying, collating and assist for the presentation meeting requirement.

-As per the meeting result, provide and support to related other deapartment.

- Complies with all local legislative requirements

-Adheres to company policies and procedures and the corporate Code of Conduct.

- Where appropriate keeps up to date with legislative requirements through 
membership of industry organisations.

-Acts in an ethical way when dealing with company assets and other people.

-Ensure operations adhere to policies and regulations.

-Incoming mail and out going mail management.

-Organize and supervise other office activities (recycling, renovations, event planning, etc.,)

-Manages all administrative support functions, cooperate office organization and procedures, records and files, meeting and events planning.

- Plan and coordinate administrative procedures and systems and devise ways to streamline process.

- Meeting with all of admin staff, supervised and assign to assist related sections.

- Support to other staff and department with efficient and professional administrative services. 

- To check and maintain of the daily using for traffice and MD to submit a timely report.

-To check the project for rental daily security.

-Manage the company asset

- Monitor inventory of office supplies and the purchasing of new material

- Monitor costs and expenses to assist in budget preparation

- Ensure the reserve keys are in key box in case of imergency

-Renew the licenses and patent

-Contact some related ministries and government office

- Maintaining the documentation of the administrative process
-Organize the meetings, trips, accommodation and events for the company
-Monitor the security officer in every site and communicate with the security company.

Job Requirements

-Any Graduate

-Minimum (6) years’ experience in related field.

-Proficiency in computer literacy

-Excellent interpersonal and management skills

-Full knowledge of office management systems and procedures
-Able to work under stress situation,Can work under pressure.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000