အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Shop Manager (Mawlamyine)

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Shop managers are responsible for the day-to-day running of stores or departments. The aim of any retail manager is to maximise profits while minimising costs. Retail managers ensure promotions are run accurately and to the company's standards. They make sure that staffs are all working towards the target for the day and that excellent customer care standards are met at all times. Depending on the size of the store, and company structure, retail managers may also be required to deal with: customer service, finance, human resources, information technology, logistics, and marketing
In short, a shop manager’s role is to run a store successfully. Working on the shop floor, they are in constant contact with their customers and staff. Ensuring their staffs give great customer service as well as dealing with the financial side of the store and people management.


Job Responsibilities


•    Completes store operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
•    Maintains store staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
•    Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
•    Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analysing variances; initiating corrective actions.
•    Identifies current and future customer requirements by establishing rapport with potential and actual customers and other persons in a position to understand service requirements.
•    Ensure high levels of customers satisfaction through excellent service
•    Complete store administration and ensure compliance with policies and procedures
•    Maintain outstanding store condition and visual merchandising standards
•    Promoting the organisation locally by liaising with local schools, newspapers and the community in general;
•    Updating colleagues on business performance, new initiatives and other pertinent issues;
•    Touring the sales floor regularly, talking to colleagues and customers and identifying or resolving urgent issues;
•    Maintaining awareness of market trends in the retail industry, understanding forthcoming customer initiatives and monitoring what local competitors are doing;
•    Initiating changes to improve the business, e.g. revising opening hours to ensure the store can compete effectively in the local market;
•    Ensures availability of merchandise and services by approving contracts; maintaining inventories.
•    Formulates pricing policies by reviewing merchandising activities; determining additional needed sales promotion; authorizing clearance sales; studying trends.
•    Markets merchandise by studying advertising, sales promotion, and display plans; analysing operating and financial statements for profitability ratios.
•    Secures merchandise by implementing security systems and measures.
•    Protects employees and customers by providing a safe and clean store environment.
•    Maintains the stability and reputation of the store by complying with legal requirements.
•    Determines marketing strategy changes by reviewing operating and financial statements and departmental sales records.
•    Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
•    Maintains operations by initiating, coordinating, and enforcing program, operational, and personnel policies and procedures.
•    Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
•    Other duties assigned by the management


Requirements


•    Qualification level of any degree holder however a degree in Business Studies, Marketing or Retail Management is preferable
•    Age not more than (45)
•    Minimum (10) years of working experience in the related field.
•    Able to communicate at International level
•    Good oral and written communication skills
•    Strong analytical skills
•    Commercial awareness;
•    strong analytical skills;
•    commercial awareness;
•    The ability to adapt to different client needs and to develop and maintain successful working relationships;
•    An excellent standard of numeracy in order to analyses facts and figures;
•    A flair for negotiation and networking;
•    The ability to make important decisions and cope with the pressure of demanding targets and tight deadlines;
•    A confident and mature approach;
•    Tact and diplomacy.
•    Management Experience
•    Ability to Meet Set Goals
•    Proven Record of Achieving Revenue Targets
•    Experience Growing Branch Revenues
•    Knowledge of Industry Rules and Regulations
•    Results Driven Attitude
•    Leadership Skills
•    Strong Customer Service Skills
•    Written and Oral Communication Skills
•    Human Resource Management Skills
•    Outstanding Organization Skills
•    Attention to Detail
•    Bilingual in English (4 skills)
•    Proficient in MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing
•    Must have knowledge of office procedures and practices, as well as, the ability to assume administrative duties
•    Knowledge of international trade terms and conditions such as payment terms, shipment terms and regulations, customs rules and regulations is a must
•    Able to travel, work long hours & under pressure


Personal Attributes


•    Excellent oral and written communication skills
•    Excellent managerial and organizational competences
•    Interpersonal skills and professional appearance
•    Telephone manner
•    Proactive and driven
•    Multi-tasking abilities
•    Attention for details, logical thinking and results oriented
•    Problem solver
•    Able to work well under pressure
•    Capacity of analysis and synthesis
•    Efficiency in time management
•    Open minded and able to learn fast
•    At least one foreign language of international communication
•    Availability to travel within the country and abroad
•    Self-confident and dynamic
•    Adaptability and flexibility
•    Negotiation skills
•    Rational and strategic thinking
•    Ethical and responsible
•    Leader competences


Other Information


•    Salary; USD (400) (Equivalent Kyats) or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS
•    Job Type: Full Time,
•    Contract Type: 2 years
•    Benefits: Variable Bonus ( Performance, Allowances and etc.)
•    Location: Mawlamyine
•    Working hours: 9am to 5.30pm, Monday through Saturday except for Saturday which is 9am to 3.30pm,


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော