အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Site Admin Manager (Male) Project contract

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Executive level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Requirement

  •         Any Graduated
  •      Age between 30~50 years 
  •      Minimum 5 year experience in related filed

Job Scope & Job Descriptions

     Site Admin Manager is responsible for organizing all of the administrative activities that facilitate the smooth running of an site by making sure office equipment are maintained, relevant records are up to date, all administration processes work effectively and assist the activities of the site events,    control fixed assets, Employee Attendance Time Sheet and Leave taking as per HR policy,  Ferry     arrangement, accountable for security and aesthetics of the office premises, warehouses and support to Project Offices as necessary. perform controlling and planning all of document storage, disposal and record          keeping system as part of the Management System Office Manager plays key role in Occupational Safety and Health          control of the office environment and actively participate as OSH committee member, perform Occupational Safety &       Health Risk Assessments in office environment.

    (1)      Provide a systematic and accountable method of monitoring and controlling the 

            acquisition, disposal,custody and movement the company’s fixed asset for office facility.

     (2)    Conduct regular safety risk assessment all office building and premises and Review 

            Office Risk Assessment to ensure risk related to office employees are review and 

            controlled periodically.

     (3)     Perform Government related affairs and approval of Government necessary.

     (4)     Arrange regular testing for electrical equipment’s and safety devices such as fire 

            extinguishers, first aid kit.

     (5)    Develop and implement new administrative systems such as record management systems.

     (6)    Organize office layout and maintain, office supplies and equipment’s in ready stock.

         

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000