အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Site Engineer

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 4 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

  • B.E(Civil) ြဖစ်ရမည်။
  • Construction Site Engineer လုပ်ငန်းအတွေ ့အြကံု အနည်းဆုံး (၃)နှစ် ရှိရမည်။
  • Interior Decoration လုပ်ငန်းအတွေ ့အြကုံရှိသူြဖစ်ပါက ပိုမိုသင့်လျော် သည်။
  • Site လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ြကီးြကပ်ဉီးဆောင်နိုင်သူြဖစ်ရမည်။
  • တာ၀◌န်ပေးအပ်ခံရသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်မဆို သွားရောက်တာ၀◌န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
  • Sub Contractor များနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမားများအကြား ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်စွာဆက်ဆံနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကောင်းစွာ ကြီးကြပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000