အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

SME Credit Risk Manager

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်


Responsibility

 • Review the SME Credit Risk Appraisal and Approval Memorandum
 • Peruse all the documents and make creditworthiness judgment towards the applicant
 • Ensure the compliance of loan application with the regulatory authority and the bank polices.
 • For creditworthy borrowers, determine a reasonable loan amount in case the amount shall be within his/her credit approving authority
 • For any application beyond his/ her credit approving authority, submission to the next level of credit approving personnel shall be made
 • Assist in the Establishment and implementation of the credit policies, procedures and processes
 • Review and authorize the issuance of the MIS and monthly risk reports
 • Assist in training the relations managers for the purpose of improving the quality of their studies
 • Review the SME Credit Risk Appraisal and Approval Memorandum
 • Peruse all the documents and make creditworthiness judgment towards the applicant
 • Ensure the compliance of loan application with the regulatory authority and the bank polices.
 • For creditworthy borrowers, determine a reasonable loan amount in case the amount shall be within his/her credit approving authority
 • For any application beyond his/ her credit approving authority, submission to the next level of credit approving personnel shall be made
 • Assist in the Establishment and implementation of the credit policies, procedures and processes
 • Review and authorize the issuance of the MIS and monthly risk reports
 • Assist in training the relations managers for the purpose of improving the quality of their studies


Requirement

 • A  Bachelor Degree in Accounting/Finance discipline or equivalent
 • Minimum 5-7 years working experience in Credit Risk Management role
 • Good personality with integrity and focus on details
 • Exposure with the up-to-date SME market information for sound assessment and fair recommendation
 • Strong background knowledge and understanding of Standard Operating Procedure on Credit Risk Assessment
 • Working knowledge of credit systems/processes and core banking systems/processes

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000