အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Social Media Marketing Manager MDY

 • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
 • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Job Responsibilities

 • Responsible for daily posts to all social media outlets

 • Implements a social media strategy, develop the plans, determine objectives, establish what needs to be accomplished and define how it will be done

 • Manages social media sites

 • Create stylish, quippy content for multiple social channels

 • Maintain video upload process and YouTube page

 • Write SEO-friendly content for travel landing pages and perform basic keyword research

 • Become a company advocate in social media spaces, engaging in dialogues and answering questions where appropriate

 • Identify opportunities to guest blog and invite guest bloggers to participate

 • Regularly provide feedback on insights gained from social media monitoring (Facebook Insights, etc.)

 • Continuously monitor social media trends and tools for changes that affect our competitive landscape

 • Searches for news/articles, usages of the products

 • Use alerts, search and other tools to monitor for mentions

 • Create contests to get people excited about our information

 • Ability to add and edit permissions, editing the page

 • Implements social media campaigns

 • Monitors internet for brand-related topics of conversation

 • Identifies and reports on social media trends

 • Monitor the effectiveness and success of online initiatives, provide reports for management on what worked and what didn’t work

 • Write blog articles

 • Uses social networking analysis tools

 • Provides feedback to higher-ups, contact with the Public Relations, Marketing, Sales and management departments to communicate on public feedback, complaints and conversations surrounding the brand that is taking place in the public sphere

 • Promotes social media within the organization

 • Focuses on creating ads and viewing insights to help in the creation and implementation

 • Overview all of the activities, removing or tweaking anything, they find inappropriate or in need of a quick change

 • Access to all of the information on our social media pages

 • Make our pages to be successful

 • Create relationships with our customers and social media users

 • Work closely with Marketing Divisions to strategize, develop, execute and manage the internet-initiatives and e-marketing campaigns for the corporate websites to drive sales and promote the desired brand images

 • Write and Edit creative contents for the corporate websites

 • Manages social media campaigns

 • Updated on a daily basis and messaging is timely and relevant, maintain the contents

 • Engages in dialogue and monitors customer issues

 • Monitor the websites and blogs for any positive or negative feedbacks and trends about our organization

 • Follow up on the feedback, encourage and thank individuals for positive feedback, and try to appease any unhappy customers

 • Work with internal resources to develop e-campaigns and creative contents for the websites

 • Monitors trends and encourages the adoption of social media tools

 • Other duties assigned by the management.

Requirements

 • Age, not more than (40)

 • Any Graduate, in-depth knowledge and understanding of social media platforms and their respective participants (Facebook, Digg, YouTube, Twitter, Pinterest, etc.), Communications, English, Journalism or Marketing

 • Minimum 3 years of experiences in writing/managing a company blog and managing social media channels for Brands

 • Strong, proven passion for travel

 • Solid understanding of basic HTML

 • Experience writing SEO-friendly website content

 • Needs to have Online-Marketing, Advertising, Reporting and Author’s knowledge

 • Proficient in MS Office applications such as MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, etc.

 • Proficient in English Language 4 Skills is a Must

 • Proficient in typing in both English and Burmese format accurately

 • Strategize and execute social media campaigns.

 • Regular updates in various social media channels according to the brand's expectation.

 • Work on monthly calendars and reports on the campaigns/ social media channels.

Personal Attributes

 • Internal co-ordination.

 • Fairly self-explanatory

 • Multi-tasking

 • Communication Skills

 • Planning and Organizing

 • Work and Time Management

 • Mature, Proactive and Meticulous

 • Positive, Friendly and Independent

 • Excellent written communications, especially in short news/information of the products

 • Efficiency in day to day operations.

 • Ability to make interactive content plan on a daily basis.

 • A comprehensive grasp of social media communication and marketing.

 • Independent, Self-Motivated, Strategic thinker with determination to succeed.

Other Information

 • Salary: USD (350) or Equivalent Kyats or DEPENDENT ON APPLICANT'S QUALIFICATIONS

 • Job Type: Full Time, Part-Time

 • Contract Type: Fixed-Term Contract

 • Benefits: Annual Bonus, Variable Bonuses (Performance, Allowances and etc.)

 • Working hours: 9 am to 5.30 pm, Monday to Saturday

How to Apply?

Interested persons should submit a CV with an application letter with original handwriting, passport size color (2) photo (within three months taken), copies of NRC Card, Labour registration card, Graduation certificate. Clearance certificate from respective ward & police Station, working experience and other relevant certificate together with supporting documents, expected salary, contact phone number to No.(79/81), Room #705~706 & 904, Central Tower, Corner of Anawrahta Road & 39th Street, Kyauktada Township, Yangon by personally (or) please email a copy of your detailed resume in MS Words format to recruitment@winthein-sons.com Please do specify application post (or) use apply form.

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Mandalay
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော