အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
Eastern

Sr Admin & Account (ရဲမွန်(0r) ဖောင်ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်)

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Sr Admin & Account (ရဲမွန်(0r) ဖောင်ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်)

  • အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း: Unspecified
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်


Requirements

- ဘွဲ့ရ၊စာရင်းကိုင်လက်မှတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

-LCCI Level 3/ACCA level1/ ACCA level 2

- အသက် (30-40) အတငွ်းဦးစားပေးမည်။
- စာရင်းအင်းပညာနှင့် Admin လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်သြူဖစ်ရမည်။
- မိမိအားပေးအပ်သည့် တာဝန်ကို တက်ကြစွာ ထမ်းဆောင်နိူင်သူြဖစ်ရမည်။
-ရဲမနွ်(သို့) ဖောင်ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူြဖစ်ရမည်။
- နေ/စား စရိတ်ငြိမ်း စီစဉ်ပေးမည်။


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော