အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Please refer to the detailed information in the followings. This position needs to work at Hmawbi Factory.

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Mid level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 5 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

1 – CONTEXT 

Control, checking support to production management team at plant level improvement project to be able to plan, manage and review team resources within their achieve performance targets (Schedule).

Train, mentor to key players in production to be able to ensure that the quality, operation, maintenance, and safety standards are maintained and improved.

Acting as maintenance Supervisor in managing and controlling all Maintenance activities in assigned branch as and when Maintenance supervisor is absent.


2 – REPORTING LINE 

The Technical Leader will directory report to  Technical / Maintenance Supervisor / Production Technical Specialist.


3 – GOAL 

• Success in Technical support to plant management team on production capacity to adapt with sales target demands.

• Success in Technical support to plant management team on controlling all production activities in safety mode.

• Success in Technical support to plant management team mentor and coporation for assign plant level projects. 

• Success in Technical support to plant management team managing all machine capacity and activity of  maintenance team (PM, Spare parts etc)

• Responsible for Technical support to plant management team on all production volumes, quality and production equipment during production.

• Responsible for Technical support to plant management team on maintaining a safe working environment, increasing safety awareness, and encouraging safety practices rules and regulations and to ensure good housekeeping of machinery.

• Technical support to plant management team to ensures that a high quality of products, services, housekeeping, and hygiene standards are maintained and improved in the area.

• Using effective communication to focus team working and drive continuous improvement.

• Technical support and monitor of assign project, all project contractor project records for all on activities (Factory work permit, project report etc.)

• Technical support to plant management team to ensure the products are produced according to specifications, work instructions, good manufacturing practices and on time


4 – TASKS AND RESPONSIBILITIES 

• Responsible for Technical support to plant management team on all production volumes, quality and production equipment during production.

• Responsible for Technical support to plant management team on maintaining a safe working environment, increasing safety awareness, and encouraging safety practices rules and regulations and to ensure good housekeeping of machinery.

• Technical support to plant management team to ensures that a high quality of products, services, housekeeping, and hygiene standards are maintained and improved in the area.

• Using effective communication to focus team working and drive continuous improvement.

• Technical support and monitor of assign project, all project contractor project records for all on activities (Factory work permit, project report etc.)

• Technical support to plant management team to ensure the products are produced according to specifications, work instructions, good manufacturing practices and on time

• Optimize the quality and productivity.

• Mentor and lead the technical and improvement project that assign by Production Technical Specialist (Mostly Hand on Task)


5 – EDUCATION

At least Technical Diploma level in Mechanical/Electrical/Industrial engineering plus 5 years experience in food /feed/cement  production or relating industry.

Preferably Bachelor degree in Mechanical/Electrical/Industrial engineering plus min 3 years experience in food /feed/cement  production or relating industry.


6 – EXPERIENCE

• 5 years plus experience in a supervisory capacity from manufacturing environment

• Understanding and experience with Safety, Health & Environment management systems.


7 – SKILLS

• Knowledge of Mechanical and Electrical skills.

• Microsoft office and basic computer skills

• Strong leadership and communication skills

• Ability to understanding, learning, analysis and reporting skill.


အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 200,000 - 400,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Yangon
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000