အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.
အသစ်

အလုပ်အကျဉ်းချုပ်

Location - Loikaw , Kayah State

  • ဘွဲ့ အမျိုးအစား: Bachelor
  • အတွေ့အကြုံအဆင့်: Management level
  • အတွေ့အကြုံကြာချိန်: 3 years

လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်

Main Responsibilities

Technical Quality and Supervision

• Coordinate all work and supervision time with partners and WPE Roving Technical specialist to ensure quality

• Provide guidance and technical support to key implementing partner through regular field monitoring visits.

• Develop capacity building plans for individual partner staff and community workers

• Support WPE Senior GESI Officer to design gender mainstreaming workshop to reach targeted villages

• Together with WPE Roving Technical Specialist, develop Women’s Leadership training curriculum and design a TOT training package for target villages.

• Support partner staff to provide basic case management and psychosocial activities for survivors of GBV according to the Interagency GBV Case management Guidelines

• Support partner establishment of WGWCs (safe spaces), capacity building of staff and scheduling of activities according to the desires of women and girls and including life-skills sessions with adolescent girls on menstrual hygiene management, nutrition and WASH.

• Support partner organizations to oversee outreach activities designed to provide communities with information on where women and girls can access GBV services.

• Support WPE Senior Officer to conduct GBV attitude, knowledge and skills assessments for partner staff to demonstrate capacity

• Provide technical capacity building and training to key partner organizations and other actors in Kayah State

• Ensure all training materials and plans are aligned with IRCs global and contextually adapted guidelines

• Ensure response work with survivors, including case management and psychosocial interventions, adheres to best-practice principles when working with survivors of GBV.

• Ensure that ethical and sound data collection and information management systems are in place for analysis, planning, evaluation, and advocacy.

• Provide training and capacity building to other IRC and partner departments in conjunction with department managers.

• Ensure safe collaboration and referral between and to other agencies as necessary, particularly with cases involving minors and high risk perpetrators.

Human Resources

• Assist with recruitment for staff that will work for the WPE program

• Ensure positive relationships with IRC and partner staff

• Supervise, and provide performance management feedback for Kayah WPE team members

• Identify and communicate capacity building needs for overall program implementation

Grant Monitoring & Reporting

• Prepare and maintain/update detailed work plan(s) in coordination with partners that support and achieve program activities.

• Manage and monitor expenditures and budgets to ensure that all spending is in line with approved spending plans and timelines

• Work with the WPE Roving Technical Specialist, the Partnerships coordinator, M&E and partner staff to ensure program documentation system is adequate.

• Analyze information coming from the field to share with the WPE Roving Technical Specialist and to improve quality and effectiveness of activities.

• Undertake regular monitoring and evaluation of activities to assess progress, identify issues, collect information, and document lessons learned.

• Regularly consult with the community, and improve upon program activities and approaches in partnership with partner staff and community workers.

• Provide accurate and regular narrative reports, as well as document results and maintain detailed records of program activities for timely submission, as required by IRC policies.

• Support drafting of program semi-annual/annual donor report as required.

• Support drafting of program briefing materials, and respond to requests for program information from IRC Regional Management, IRC HQ, donors, Myanmar Government and others

• Contribute to develop of concept notes, proposals and strategic plans related to the WPE sector in Kayah.

Coordination and Representation

• Coordinate with supply chain team to ensure transportation for survivor for lifesaving case management

• Coordinate cross -sectoral deployments for capacity building at the village level training to ensure the engagement of women and girls and advocacy efforts for IASC and gender mainstreaming objectives; Ensure partner coordination in NGCAs.

• Liaise and coordinate with other UN and NGO partners, ministry departments, local authorities, and beneficiaries in planning, response to the program and participating in international events.

• Liaise regularly and work closely with program, operations and finance staff in Kayah/Yangon to coordinate program planning.

• Develop and maintain effective working relationships with relevant stakeholders including key implementing partner and community leaders. Regularly attend GBV sub-cluster meetings in the field as well as other cluster meetings as appropriate.

Other

• Consistently monitor/assess the safety and security of the WPE team, promptly reporting concerns or incidents to the WPE Roving Technical Specialist and other IRC senior staff.

• Work closely with IRC operations staff to ensure timely and compliant program implementation and expenditures.

• Ensure all activities are carried out in accordance with IRC Operational policies.

• Other duties as assigned by the supervisor

Education

• Bachelor of Arts or Science in Social Science, Public Health, Humanities or other related field, desirable.

Experiences

• At least three-four years of experience managing programs; experience in direct service provision or managing programs that focus on violence against women, gender equality and women’s leadership

Competencies

• Commitment to learning and taking initiative to ensure programming reflects best practices and is adapted to contextual needs.

• Clear understanding of gender equality, human rights, and issues surrounding violence against women and girls

• Strong coordination and partnership skills; knowledge and best practice around partnership principles

• Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting as well as work with implementing partners

• Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for clients

• Knowledge and experience with community outreach and mobilization

• Experience facilitating trainings and workshops and mentoring others

• Experience living and working in a high pressure and provide positive track record of adapting to sensitive contexts

• Strong ability to organize work, meet deadlines, maintain composure, prioritize work under pressure, coordinate multiple tasks, and maintain attention to detail

Language

• Excellent written and oral communication skills, strong interpersonal skills

• Fluency in English, Burmese and local languages preferred

အလုပ်အကိုင်မျှဝေပါ

လျောက်ထားရန်၀င်ပါ

အသိပေးချက်များအသက်သွင်းရန် လုံခြုံမှုရှိပါစေ - နောက်ဆုံးရ အလုပ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ
အသက်သွင်းရန်
အသိပေးချက်များရပ်ဆိုင်းရန် နောက်ဆုံးရအလုပ်များနှင့် သတင်းများအသိပေးချက်ရယူနေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပါ။
ရပ်ဆိုင်းရန်
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 800,000 - 1,000,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 400,000 - 600,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
MMK 1,000,000 - 1,500,000
Rest of Myanmar
| အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား |
$ လျှို့၀ှက်အပ်သော