အသစ်တိုးတက်လာသော MyJobs မှကြိုဆိုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်၊ သင်၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်ရှာပါ!  သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်လည်ရယူပါ။.

မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ လုပ်ငန်းရှင်ကုမ္မဏီများ

214 Companies လက်ရှိအလုပ်ခေါ်လျှက်ရှိသော
21st Century
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:2
2C2P( Myanmar) Co., Ltd.
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:3
7th Computing Co.,Ltd
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:5
A Bank
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:7
A-G-T
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:3
A1 Group Of Companies
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:8
AA Medical
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:23
ACE Hotel & Tourism Group
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:3
AiZAWA
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:11
Alibaba Amusement Co.,Ltd
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:3
Alidac and Zydus Cadilla
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:4
Apeiron Agrocommodities Pte. Ltd.
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:1
Apex Hospitality Group Co., Ltd.
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:9
Apollo Tower
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:3
Aqua Land Company Limited
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:2
Aung Kanbo Trading Company
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:2
BaobaBed Hospitality Company Limited
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:5
Barons & Fujikura EPC Co.,Ltd
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:9
Barons Industrial Technology Co., Ltd.
ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်များ:13

ရွေးချယ်ထားသည့်အလုပ်များ